Toolkit voor Wetenschap & Techniek

Deze toolkit richt zich op iedereen die betrokken is bij het professionaliseren van pedagogische medewerkers (pm’ers), peuterleidsters, onderwijsassistenten en leerkrachten in de onderbouw van de basisschool, en/of bij de invoering van Startblokken en Basisontwikkeling. Leidinggevenden, onderbouw- en VVE-coördinatoren, interne begeleiders, nascholers, pabodocenten Jonge Kind en trainers krijgen zicht op de praktijk van het invoeren. Wat komt er allemaal bij kijken als je aan de slag gaat met Startblokken en Basisontwikkeling?

In deze toolkit staan veel voorbeelden die laten zien hoe Startblokken en Basisontwikkeling er in de praktijk uitziet en hoe de bijbehorende nascholing eruitziet. De voorbeelden zijn vooral gericht op de kinderopvang en de groepen 1 en 2, en zijn gekozen omdat ze een goed beeld geven van een specifiek element van Startblokken en Basisontwikkeling in de praktijk. Een enkele keer is er ook een voorbeeld opgenomen uit groep 3, zodat de doorgaande lijn zichtbaar wordt.

Categorie:

Beschrijving

In navolging van de ‘Toolkit Historisch redeneren’ die de MiBo groep (een netwerk van leerkrachten, onderzoekers en begeleiders van verschillende basisscholen allen werkzaam in de midden- en bovenbouw) eind 2017 n.a.v. Ontwerponderzoek samenstelde heeft de MiBo groep in het kader van kennisbenutting plus onderzoek gedaan naar uitbreiding van de deze Toolkit naar andere vakgebieden. Dit heeft geresulteerd in een uitbreiding van de Toolkit naar het werken met W&T in Ontwikkelingsgericht perspectief.

 

Blijf op de hoogte van nieuws