Baanbrekers en boekhouders

15.50

Herinneringen aan 50 jaar kleuters Auteur: Frea Janssen-Vos

Categorie:

Beschrijving

In ‘Baanbrekers en boekhouders’ blikt onderwijspedagoog Frea Janssen-Vos terug op vijftig jaar kleuteronderwijs in Nederland. Ze schetst een beeld van hoe de situatie in ons land was vóór 1960, in de tijd dat zij zelf haar opleiding tot kleuterleidster volgde. Een tijd waarin het werk van Fröbel centraal stond en er in het kleuteronderwijs hoofdzakelijk gewerkt werd met ontwikkelingsmaterialen. Vervolgens doet Janssen-Vos verslag van de roerige jaren die volgden. De jaren zeventig waarin de eerste – uiteindelijk onsuccesvolle – ontwikkelings- en compensatieprogramma’s werden ingevoerd; de jaren tachtig waarin de komst van de basisschool de discussies beheerste. Ze staat stil bij de diverse pedagogische benaderingen, waaronder Basisontwikkeling, die vanaf de jaren negentig het onderwijsveld veroverden. Ze beschrijft de aanvankelijke weerstand tegen die benaderingen vanuit de overheid, maar ook het uiteindelijke omarmen ervan in de onderwijspraktijk. Ook haar eigen rol in de ontwikkeling van het kleuteronderwijs in ons land laat zij niet onbelicht.

Frea Janssen-Vos is geen onbekende in het onderwijsveld. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft zij een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het kleuteronderwijs in ons land. Eerst als kleuterleidster en later als ondersteuner en ontwikkelaar van voorstellen die tot doel hadden het kleuteronderwijs te versterken en te verbeteren. ‘Baanbrekers en boekhouders’ is een persoonlijke uiteenzetting van de geschiedenis van het kleuteronderwijs. In het boek zijn herinneringen opgetekend aan de inhoudelijke ontwikkelingen in het onderwijs voor kleuters en de bijdragen van de vele adviesraden en commissies die in de loop der jaren de revue hebben gepasseerd. Maar wat het boek uniek maakt, zijn de kritische opmerkingen en kanttekeningen van de auteur hierbij. Het boek is rijk aan voorbeelden en persoonlijke anekdotes waardoor het zeer prettig leest. Een absolute aanrader voor de onderwijzers en hervormers van nu, maar ook voor die van de toekomst.

Extra informatie

Auteur

Frea Janssen-Vos

ISBN

9789023250142

Uitgever

Van Gorcum, Assen

Blijf op de hoogte van nieuws