"Ontwikkelingsgericht Onderwijs is een manier om kinderen en mezelf uit te dagen. Het geeft mij energie en inspiratie om meer uit het onderwijs te halen, en in de praktijk te ervaren dat het zoveel op kan leveren!"

Sinds september 2011 ben ik werkzaam bij De Activiteit als nascholer en onderwijsontwikkelaar. Naast de Pabo heb ik Onderwijspedagogiek & Opvoedingsfilosofie gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Voor mijn afstudeeronderzoek heb ik mij verdiept in Kunstzinnig Vorming in het Ontwikkelingsgericht Onderwijs, onder begeleiding van Bert van Oers.

Naast mijn werk voor De Activiteit ben ik twee dagen werkzaam als groepsleerkracht op basisschool De Kleine Reus in Amsterdam. Daarnaast zit ik in de redactie van Zone.

 

Blijf op de hoogte van nieuws