"Juist voor de kinderen met speciale onderwijsbehoeften biedt Ontwikkelingsgericht Onderwijs een veilig en uitdagend leef- en werkklimaat, waarin ze ruimte ervaren om zich te ontwikkelen. De kinderen voelen zich competent en ontwikkelen een actieve houding bij het leren van nieuwe vaardigheden"

Sinds augustus 2008 ben ik als nascholer en ontwikkelaar werkzaam bij De Activiteit. Daarvoor was ik Intern Begeleider en Remedial Teacher op een School voor Speciaal Basisonderwijs. In 2007 ben ik afgestudeerd aan Roehampton University in London (MA-SEN Pedagogiek) met een these over het effect van Ontwikkelingsgericht Onderwijs op de spellingvaardigheid van de ‘zwakke speller’.

De laatste jaren heb ik mij vooral gericht op het spellingonderwijs in relatie tot het schrijven van eigen teksten. Op verschillende OGO-scholen ben ik met teams of leerkrachten van een bouw aan de slag gegaan om het spellingonderwijs effectiever in te richten, zodat de leerlingen actiever meedoen en meedenken en zich meer bewust zijn van het toepassen van de spelling bij het schrijven van teksten.

Voor deze vragen moet je bij mij zijn:

  1. Het inzetten van interventies bij kinderen met lees-/ spellingproblemen
  2. Het thematiseren in de bovenbouw
  3. Taal in het thema van de bovenbouw
  4. Het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden en onderzoeksroutines in de bovenbouw
Blijf op de hoogte van nieuws