"Met leerkrachten op zoek gaan naar nieuwe ontwikkelingen, zowel in de school als bij zichzelf"

Ik ben sinds 1973 werkzaam in het basisonderwijs. Ik startte op een Jenaplanschool. Werken in een stamgroep, kinderen van elkaar laten leren, werken aan een plezierig pedagogisch klimaat waren mijn belangrijkste uitgangspunten. Kwetsbare kinderen trokken toen al mijn aandacht. Ik ben na een aantal jaar gaan werken in de jeugdhulpverlening. Als groepswerker op een Boddaertcentrum voor kinderen met een lagere school leeftijd en later met pubers. Weer later op een socio-therapeutische gemeenschap met jongeren tot 25 jaar.

Onderwijs bleef trekken en ik werd leerkracht in het speciaal onderwijs en later op een van de eerste OGO scholen in Amsterdam, De Achthoek. Daar kwam ik de beginselen tegen van Ontwikkelingsgericht Onderwijs en deed de basiscursus. Vanaf dat moment ben ik mij gaan ontwikkelen in de verschillende facetten van het OGO en het coachen van collega ‘s. Ik volgde diverse opleidingen zoals de opleiding maatschappelijk werk, opleidingen voor professionele communicatie (o.a. NLP en Transactionele Analyse), video-interactie opleiding en didactisch coachen. Ik werk sinds 2004 als beeldcoach, nascholer en onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit.

Blijf op de hoogte van nieuws