Laatste nieuws

Deze toolkit is de start van een online databank, waarin De Activiteit mooie praktijken van de invoering én uitvoering van Startblokken en Basisontwikkeling gaat onderbrengen. De databank zal gaan fungeren als een rijke bron voor met name trainers en nascholers Startblokken en Basisontwikkeling. Voor goede nascholing is het van belang om kennis te hebben van de ideeën en achtergronden van de ontwikkelingsgerichte benadering van jonge kinderen en professionals, die ten grondslag liggen aan Startblokken en Basisontwikkeling. Daar begint deze toolkit mee. Vervolgens wordt ingegaan op de bijbehorende aanpak van professionalisering, die natuurlijk ook ontwikkelingsgericht is. Wat dat inhoudt beschrijven we in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt een beeld geschetst van enkele invoeringsvarianten op hoofdlijnen.

In de NRC van 16 juli 2018 werd mijn ingezonden brief over het belang van spel in de basisschool.

‘Hebben we al samen gelezen’ is een prachtige documentaire die ons een inkijkje geeft in de eerste maanden in groep 3 van Marie-Louise, Gelderlandschool – Den Haag. Marie-Louise laat ons zien hoe zij, met 80% niet Nederlandssprekende kinderen, haar leesonderwijs vormgeeft op een ontwikkelingsgerichte manier. Vanaf dag 1 brengt Marie-Louise in kaart wat kinderen al kunnen en gaat vanuit hier verder met de mogelijkheden van haar kinderen. Uitgaan vanverschillen tussen kinderen en starten vanuit hun spel, hun vragen en verhalen staat hierbij centraal.
Bekijk de trailer en/of kom naar een van de filmavonden die worden georganiseerd.

“Hoe kom ik vlot aan teksten voor mijn expertleeslessen bij het thema in de klas?”
“Tips over boeken en filmpjes bij mijn thema’s zijn zeer welkom.”

Voor alle leerkrachten die hun taalonderwijs willen verbinden aan thema's in de klas is dit boek een aanrader. Het boek bevat hiervoor een theoretische onderbouwing, maar vooral concrete handvatten. Het thematiseren en onderzoekend leren zorgt voor betekenisvolle gespreks- en lees/schrijfactiviteiten. Interessante vragen van kinderen en actuele gebeurtenissen leveren stof tot nadenken, verhalen en een eigen geluid van iedereen in de groep.

Met 'Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw' komt de wereld de klas binnen. Een aanbod van betekenisvolle activiteiten en actuele thema’s, daar begint het allemaal mee. Wat daar aan te leren valt en hoe daarin steeds wordt gezocht naar het spel als context voor leren en ontwikkelen wordt in inspirerende praktijkverhalen en vanuit de nieuwste ideeën over spel uitgewerkt.

Deze hernieuwde belangstelling vraagt ook om een opvolger van de OGO-brochure ‘Mijn Portfolio’. Deze brochure is in 2002 verschenen in samenwerking met verschillende scholen.

Blijf op de hoogte van nieuws