Laatste nieuws

Op woensdag 30 oktober neemt Bert van Oers afscheid als bijzonder hoogleraar Cultuurhistorische Onderwijspedagogiek. Zijn leerstoel is ingesteld namens de OGO Academie op de Vrije Universiteit. Bert is 42 jaar werkzaam geweest op de VU en heeft zich onder andere bezig gehouden met de theoretische en praktische ontwikkeling van Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
Ter ere van zijn afscheid is er een symposium waarin verschillende sprekers reflecteren op het belang van de Cultuur-Historische Theorie voor onderzoek en voor de onderwijspraktijk. Aansluitend zal Bert van Oers zijn afscheidscollege uitspreken in de aula van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Ter gelegenheid van OGO-conferentie 2019 met als thema: 'Net echt!' heeft Van Gorcum in samenwerking met de ZONE redactie een special uitgebracht over Sociaal-Culturele Praktijken.

Na het grote succes van het eerste deel van de documentaire is hier nu deel 2: ‘De volgende bladzijde’. In de volgende bladzijde zien we de kinderen van juf Marie-Louise aan de slag in het laatste thema van het schooljaar. Het thema gaat over ‘Heksen’ en ‘Muziek maken’. Door samen in een verhaal te duiken over allerlei heksen met verschillende hobby’s kan Marie-Louise verbindingen maken met haar groep. Verbindingen tussen muzikale vorming en lezen en schrijven, verhalen over heksen en hun geschiedenis en het lezen van complexe informatieve teksten. De spelverhalen blijven bij dit alles voorop staan. In hun spel krijgen de leerprocessen de kwaliteit die nodig is om de leerlingen stappen voorwaarts te laten zetten en goede lezers en schrijver te worden.

Startblokken en Basisontwikkeling. Eén groep, veel verhalen! Het is het zesde boekje uit de serie Startblokkenboekjes en staat vol met mooie praktijkvoorbeelden uit kinderopvang, peutergroepen en voorscholen, foto's en theorie.

Deze toolkit is de start van een online databank, waarin De Activiteit mooie praktijken van de invoering én uitvoering van Startblokken en Basisontwikkeling gaat onderbrengen. De databank zal gaan fungeren als een rijke bron voor met name trainers en nascholers Startblokken en Basisontwikkeling. Voor goede nascholing is het van belang om kennis te hebben van de ideeën en achtergronden van de ontwikkelingsgerichte benadering van jonge kinderen en professionals, die ten grondslag liggen aan Startblokken en Basisontwikkeling. Daar begint deze toolkit mee. Vervolgens wordt ingegaan op de bijbehorende aanpak van professionalisering, die natuurlijk ook ontwikkelingsgericht is. Wat dat inhoudt beschrijven we in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt een beeld geschetst van enkele invoeringsvarianten op hoofdlijnen.

In de NRC van 16 juli 2018 werd mijn ingezonden brief over het belang van spel in de basisschool.

‘Hebben we al samen gelezen’ is een prachtige documentaire die ons een inkijkje geeft in de eerste maanden in groep 3 van Marie-Louise, Gelderlandschool – Den Haag. Marie-Louise laat ons zien hoe zij, met 80% niet Nederlandssprekende kinderen, haar leesonderwijs vormgeeft op een ontwikkelingsgerichte manier. Vanaf dag 1 brengt Marie-Louise in kaart wat kinderen al kunnen en gaat vanuit hier verder met de mogelijkheden van haar kinderen. Uitgaan vanverschillen tussen kinderen en starten vanuit hun spel, hun vragen en verhalen staat hierbij centraal.
Bekijk de trailer en/of kom naar een van de filmavonden die worden georganiseerd.

“Hoe kom ik vlot aan teksten voor mijn expertleeslessen bij het thema in de klas?”
“Tips over boeken en filmpjes bij mijn thema’s zijn zeer welkom.”

Blijf op de hoogte van nieuws