Laatste nieuws

Vind jij het ook fijn om nu even tijd te pakken om je te verdiepen in een onderwijsinhoud? Wij wel! Daarom blazen we nieuw leven in ons online aanbod in de vorm van ‘OGO’tjes’.

De lockdown wordt verlengd en de scholen en kinderopvang gaan weer open voor de kinderen, wat betekent dit voor ons werk?

In navolging van de 'Toolkit Historisch redeneren' die de MiBo groep (een netwerk van leerkrachten, onderzoekers en begeleiders van verschillende basisscholen allen werkzaam in de midden- en bovenbouw) eind 2017 n.a.v. Ontwerponderzoek samenstelde heeft de MiBo groep in het kader van kennisbenutting plus onderzoek gedaan naar uitbreiding van de deze Toolkit naar andere vakgebieden. Dit heeft geresulteerd in een uitbreiding van de Toolkit naar het werken met Wetenschap & Techniek in Ontwikkelingsgericht perspectief.

Samen met leerkrachten en onderzoekers hebben medewerkers van De Activiteit in schooljaar 2016-2017 een onderzoek gedaan naar het bevorderen van historisch denken en redeneren in de midden- en bovenbouw. Tijdens dit project hebben we een toolkit ontwikkeld, die leerkrachten en hun begeleiders instrumenten in handen geeft om het historisch denken en redeneren te stimuleren.

Het Frea Janssen-Vos Fonds is opgericht ter nagedachtenis aan deze belangrijke grondlegger van OGO in ons land. Het fonds biedt leerkrachten, pedagogisch medewerkers, nascholers en wetenschappers de gelegenheid om OGO een nieuwe impuls te geven. Het gaat om specifiek praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.
Voor de eerste ronde (2020-2021) is er voor gekozen nader onderzoek te doen naar de kunstzinnige vorming van peuters in de kinderopvang en jonge kinderen in de basisschool (groep 1-3).

Ter gelegenheid van OGO-conferentie 2019 met als thema: 'Net echt!' heeft Van Gorcum in samenwerking met de ZONE redactie een special uitgebracht over Sociaal-Culturele Praktijken.

Na het grote succes van het eerste deel van de documentaire is hier nu deel 2: ‘De volgende bladzijde’. In de volgende bladzijde zien we de kinderen van juf Marie-Louise aan de slag in het laatste thema van het schooljaar. Het thema gaat over ‘Heksen’ en ‘Muziek maken’. Door samen in een verhaal te duiken over allerlei heksen met verschillende hobby’s kan Marie-Louise verbindingen maken met haar groep. Verbindingen tussen muzikale vorming en lezen en schrijven, verhalen over heksen en hun geschiedenis en het lezen van complexe informatieve teksten. De spelverhalen blijven bij dit alles voorop staan. In hun spel krijgen de leerprocessen de kwaliteit die nodig is om de leerlingen stappen voorwaarts te laten zetten en goede lezers en schrijver te worden.

Startblokken en Basisontwikkeling. Eén groep, veel verhalen! Het is het zesde boekje uit de serie Startblokkenboekjes en staat vol met mooie praktijkvoorbeelden uit kinderopvang, peutergroepen en voorscholen, foto's en theorie.

Deze toolkit is de start van een online databank, waarin De Activiteit mooie praktijken van de invoering én uitvoering van Startblokken en Basisontwikkeling gaat onderbrengen. De databank zal gaan fungeren als een rijke bron voor met name trainers en nascholers Startblokken en Basisontwikkeling. Voor goede nascholing is het van belang om kennis te hebben van de ideeën en achtergronden van de ontwikkelingsgerichte benadering van jonge kinderen en professionals, die ten grondslag liggen aan Startblokken en Basisontwikkeling. Daar begint deze toolkit mee. Vervolgens wordt ingegaan op de bijbehorende aanpak van professionalisering, die natuurlijk ook ontwikkelingsgericht is. Wat dat inhoudt beschrijven we in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt een beeld geschetst van enkele invoeringsvarianten op hoofdlijnen.

“Hoe kom ik vlot aan teksten voor mijn expertleeslessen bij het thema in de klas?”
“Tips over boeken en filmpjes bij mijn thema’s zijn zeer welkom.”

Blijf op de hoogte van nieuws