Cursus Zin in Lezen in de onderbouw (gr. 1 t/m 4)

Inhoud van deze cursus

Wij benaderen lezen en schrijven vanuit een functioneel - communicatieve visie waarbij actieve betekenisverlening van leerlingen voorop staat. Dat vraagt van leerkrachten dat zij hun leerlingen kunnen betrekken op betekenisvolle en authentieke taal contexten.
Deze contexten zorgen voor interactie en kennisontwikkeling waarbij de mondelinge en schriftelijke taal wordt ingezet en verder ontwikkeld. Daarbij gaat het om mondelinge communicatie en woordenschat, teksten schrijven en lezen in de volle breedte.

Voor het leesonderwijs gaan wij uit van een brede kijk. Dat houdt in dat leerlingen in de onderbouw veel (samen) lezen en dat begrijpend lezen daarbij steeds voorop staat.
Het leren decoderen wordt verbonden aan het opbouwen van een goed begrip en de intrinsieke motivatie van de leerlingen om te lezen, van teksten te genieten en om over zaken te leren.


Dit ga je leren

 • Spelverhalen opbouwen en deelnemen aan geletterdheidspraktijken
 • Inrichten van een lees- schrijfomgeving waarbinnen verbindingen gemaakt worden tussen de inhouden (thema’s en onderwerpen) en lezen, schrijven en mondelinge taal
 • Zicht krijgen op langlopende leerlijnen: van ontluikende, naar beginnende naar alfabetische geletterdheid
 • Inzicht in de 10 ingrediënten van de ‘Zin in lezen’ aanpak
 • Zicht krijgen op de leesdoelen, manieren van lezen en de verschillende leesactiviteiten voor alle groepen (1 t/m 4)
 • Leren ontwerpen van geïntegreerde lees- schrijfactiviteiten in een reeks bij informatieve teksten
 • Het viervelden model hanteren
 • Het 3 fasen-model hanteren
 • Inzicht in schrijfbegeleiding verzorgen tijdens het gehele schrijfproces voor alle groepen (1 t/m 4)
 • Handelingsgericht observeren met het viervelden model
 • Leesgesprekken voeren
 • Toetsen gebruiken en zorgen voor triangulatie
 • Inzetten van de verdiepingsaanpak

Zo gaan we te werk

Er vinden 4 bijeenkomsten plaats en 3 groepsbezoeken van 45 min. De groepsbezoeken ondersteunen de tendens en inhoud van de cursus. Dit ziet er per bijeenkomst als volgt uit:

Bijeenkomst 1

Doelen en inhouden:

 • Spelverhalen opbouwen en deelnemen aan geletterdheidspraktijken
 • Inrichten van een lees- schrijfomgeving waarbinnen verbindingen gemaakt worden tussen de inhouden (thema’s en onderwerpen) en lezen, schrijven en mondelinge taal
 • Zicht krijgen op langlopende leerlijnen: van ontluikende, naar beginnende naar alfabetische geletterdheid
 • Inzicht in de 10 ingrediënten van de ‘Zin in lezen’ aanpak
 • Oriëntatie op de literatuur: ‘Lezen en schrijven doe je samen’ en ‘Thema’s en Taal
 • Afspraken maken over de groepsbezoeken en een plan maken voor je eigen praktijk

Vervolgacties in je eigen praktijk:

 • Ontwerpen van een spelverhaal
 • Inrichten van een goede lees- schrijfomgeving
 • Ontwerpen van betekenisvolle lees- en schrijfactiviteiten
 • Hanteren van het viervelden model bij planning en reflectie
 • Bijhouden van het verloop van de activiteiten in het logboek en je houdt hierbij rekening met verticale en horizontale continuïteit en verbondenheid

Groepsbezoek 1: Filmen en coaching on the job

Bijeenkomst 2

Doelen en inhouden:

 • Reflectie op de groepsbezoeken en verbeterpunten in beeld krijgen
 • Inzicht krijgen in leesdoelen, manieren van leen en de verschillende leesactiviteiten voor alle groepen (1 t/m 4)
 • Leren ontwerpen van geïntegreerde lees- schrijfactiviteiten in een reeks bij informatieve teksten
 • Viervelden model hanteren
 • 3 fasenmodel hanteren
 • Inzicht in schrijfbegeleiding verzorgen tijdens het gehele schrijfproces is alle groepen (1 t/m 4)
 • Oriëntatie op de literatuur
 • Afspraken maken over de groepsbezoeken en een plan maken voor je eigen praktijk

Vervolgacties in je eigen praktijk:

 • Ontwerpen van een samenhangend aanbod voor lezen en schrijven voor alle leerlingen
 • Reflecteren op het aanbod aan de hand van het vierveldenmodel
 • Reflecteren om je eigen rol m.b.v. § 4.4 uit ‘Lezen en schrijven doe je samen’ of § 3.5 en 4.5 uit Thema’s en Taal

Groepsbezoek 2: Filmen en coaching on the job

Bijeenkomst 3

Doelen en inhouden:

 • Reflectie op de groepsbezoeken en bepalen van de verbeterpunten
 • Zicht houden op de lees- schrijfontwikkeling
 • Handelingsgericht observeren met het viervelden model
 • Leesgesprekken voeren
 • Toetsen gebruiken en zorgen voor triangulatie
 • Oriëntatie op de literatuur
 • Afspraken maken over de groepsbezoeken en een plan maken voor je eigen praktijk

Vervolgacties in je eigen praktijk:

 • Gerichte observaties uitvoeren en vervolgaanbod plannen
 • Filmpje maken van een aarzelende lezer ter voorbereiding op bijeenkomst 4

Groepsbezoek 3: Filmen en coaching on the job

Bijeenkomst 4

Doelen en inhouden:

 • Filmpjes bekijken van aarzelende lezers en bepalen welke ontwikkeling zichtbaar wordt
 • Viervelden model hanteren voor hypotheses voor vervolg
 • Welke kansen voor de verdiepingsaanpak met aarzelende lezers
 • Hoe waarborg je de motivatie en de eigen leesdoelen?
 • Oriëntatie op de literatuur
 • Plan maken voor het uitvoeren van de verdiepingsaanpak
 • Afspraken maken over verdere implementatie: in de bouw, met je duo collega, met IB/coördinator en directie

Vervolgacties in je eigen praktijk:

 • Met behulp van LGM-overzichten je eigen leerkrachtvaardigheden in beeld krijgen
 • Met behulp van de checklist ‘10 ingrediënten’ koers houden
 • Met de onderbouw collega’s plan voor de verdere implementatie maken

Investering:

€ 1.095,- incl. groepsbezoeken, het boek: ‘Lezen en schrijven doe je samen’ en materiaal
€   695,- deelname excl. groepsbezoeken, incl. het boek ‘Lezen en schrijven doe je samen’ en materiaal


Tijdsinvestering

Bijeenkomsten: 12 uur
Groepsbezoeken: 2 uur en 15 min.
Literatuurstudie en reflectie: 20 uur


Locatie en tijden

Locatie: Midden/Zuid (Den Bosch/Utrecht)

Tijd: 15.00–18.00 uur

Data: 15 september 2021, 13 oktober 2021, 10 november 2021 en 15 december 2021

Docent:
Isabelle Vingerhoets

 

Onze locaties

Blijf op de hoogte van nieuws