Van werkportfolio naar presentatie- en evaluatieportfolio

Inhoud van deze cursus

Leren werken met een portfolio gericht op de ontwikkeling van spel en onderzoek doen.
Als je met de digitale Horeb werkt leer je dit digitaal te doen. Wie niet met Horeb digitaal werkt leert het op papier te doen.


Dit ga je leren

  • Bepalen van doelen gericht op brede ontwikkeling verbonden aan het spelen in en onderzoeken van de sociaal-culturele praktijk, bv. de supermarkt, het restaurant, een redactie, een patentbureau
  • Zicht krijgen op hoe je een portfolio kunt opbouwen per themaperiode voor spel en onderzoek

Zo gaan we te werk

In 4 bijeenkomsten leer je portfolio-activiteiten plannen, uitvoeren en evalueren binnen een themaperiode gericht op spelontwikkeling of de ontwikkeling van onderzoek doen
Bijeenkomst 1:
Bepalen van portfolio-activiteiten bij je geplande thema die je na deze bijeenkomst gaat uitvoeren. Wat is de rol van de leerling, de leerkracht en de ouder/verzorger?
Bijeenkomst 2/3:
Reflecteren op uitgevoerde portfolio-activiteiten. Bepalen van vervolgactiviteiten. Hoe breng je ontwikkeling in beeld, wat is de rol van de leerling, de leerkracht en de ouder/verzorger?
Bijeenkomst 4
Evalueren en stand van zaken opmaken. Wat is de rol van de leerling, de leerkracht en de ouder/verzorger?
Hoe ga je verder met portfolio?


Tijdsinvestering

4 bijeenkomsten van 2 uren


Locatie en tijden

Alkmaar of Amsterdam (locatie Noord)
Dinsdagen 11 september 2018, 25 september 2018, 9 oktober 2018 en 23 oktober 2018 van 15.30-17.30 uur
Docenten: Marte van Vliet en/of Tonny Bruin

Den Bosch
Data volgen spoedig
Docenten: Lorien de Koning en/of Isabelle Vingerhoets

Apeldoorn (locatie Oost)
Donderdagen 6 september 2018, 20 september 2018, 18 oktober 2018 en 1 november 2018 van 15.30 – 17.30 uur
Docenten: Levineke van der Meer en/of Tonny Bruin

Utrecht
Woensdagen 5 september 2018, 19 september 2018, 17 oktober 2018 en 31 oktober 2018 van 15.30 – 17.30 uur
Docenten: Gerri Koster en/of Tonny Bruin

Onze locaties

Inschrijvingen

Reserveer deze cursus voor u en/of uw collega's
Locatie Noord (Alkmaar/Amsterdam)'s-HertogenboschLocatie OostUtrecht
11-9-2018, 25-9-2018, 9-10-2018 en 23-10-2018 van 15.30 - 17.30 uurdata volgen nog6-9-2018, 20-9-2018, 18-10-2018 en 1-11-2018 van 15.30 - 17.30 uur5-9-2018, 19-9-2018, 17-10-2018 en 31-10-2018 van 15.30 - 17.30 uur

Ik wil mij als particulier inschrijven


x cursisten (€ p/p) + x certificering (€ p/p)


Totaalprijs

Het verzenden kan even duren!

U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail


Blijf op de hoogte van nieuws