Van werkportfolio naar presentatie- en evaluatieportfolio

Inhoud van deze cursus

Leren werken met een portfolio gericht op de ontwikkeling van spel en onderzoek doen vanuit een realistisch perspectief. Wat is haalbaar in jouw groep? Je maakt het portfolio van spel en onderzoek bij je thema.
Als je met de digitale Horeb werkt, leer je dit digitaal te doen. Wie niet met Horeb digitaal werkt leert het op papier te doen.


Dit ga je leren

  • Bepalen van doelen gericht op brede ontwikkeling verbonden aan het spelen in en onderzoeken van de sociaal-culturele praktijk, bv. de supermarkt, het restaurant, een redactie, een patentbureau
  • Zicht krijgen op hoe je een portfolio kunt opbouwen per themaperiode voor spel en onderzoek

Zo gaan we te werk

In 4 bijeenkomsten leer je portfolio-activiteiten plannen, uitvoeren en evalueren binnen een themaperiode gericht op spelontwikkeling of de ontwikkeling van onderzoek doen
Bijeenkomst 1:
Bepalen van portfolio-activiteiten bij je geplande thema die je na deze bijeenkomst gaat uitvoeren. Wat is de rol van de leerling, de leerkracht en de ouder/verzorger?
Bijeenkomst 2/3:
Reflecteren op uitgevoerde portfolio-activiteiten. Bepalen van vervolgactiviteiten. Hoe breng je ontwikkeling in beeld, wat is de rol van de leerling, de leerkracht en de ouder/verzorger?
Bijeenkomst 4
Evalueren en stand van zaken opmaken. Wat is de rol van de leerling, de leerkracht en de ouder/verzorger?
Hoe ga je verder met portfolio?

Bronnen:
Brochure ‘Werken met portfolio’
Brochure ‘Evalueren met kinderen’
Werkwijze portfolio in de digitale Horeb
Relevante pagina’s uit Basisontwikkeling voor peuters en jonge kinderen’ (L.van der Meer) / Vakken en vorming in onderzoek (L. de Koning)


Tijdsinvestering

4 bijeenkomsten van 2 uren


Locatie en tijden

Alkmaar 
4 bijeenkomsten van 15.30 – 17.30 uur
Dinsdagdagen 15 januari 2019, 5 februari 2019, 12 maart 2019 en 16 april 2019
Docent: Tonny Bruin

Apeldoorn (locatie Oost)
Donderdagen 6 september 2018, 4 oktober 2018, 18 oktober 2018 en 8 november 2018 van 15.30 – 17.30 uur
Docent: Tonny Bruin

Utrecht
Woensdagen 12 september 2018, 26 september 2018, 17 oktober 2018 en 31 oktober 2018 van 15.00 – 17.00 uur
Docent: Gerri Koster

Onze locaties

Blijf op de hoogte van nieuws