Hebben we al samen gelezen?

Inhoud van deze cursus

‘Hebben we al samen gelezen?’ is een prachtige documentaire die ons een inkijkje geeft in de eerste maanden in groep 3 van leerkracht Marie-Louise, Gelderlandschool – Den Haag. Marie-Louise laat ons zien hoe zij, met 80% niet Nederlandssprekende kinderen, haar leesonderwijs vormgeeft op een ontwikkelingsgerichte manier.
Vanaf dag 1 brengt Marie-Louise in kaart wat kinderen al kunnen en gaat vanuit hier verder met de mogelijkheden van haar kinderen. Uitgaan van verschillen tussen kinderen en starten vanuit hun spel, hun vragen en verhalen staat hierbij centraal. Bekijk de trailer en/of kom naar een van de filmavonden die worden georganiseerd.


Zo gaan we te werk

De leerlingen van groep 3 van leerkracht Marie-Louise van Ruiten op De Gelderlandschool in Den Haag hebben zin in lezen. En dat is op deze film goed te zien. Het plezier spat er vanaf en zij doen allemaal mee aan de betekenisvolle lees- en schrijfactiviteiten die door de hele dag heen een belangrijke rol spelen. Het leesonderwijs in deze groep is en blijft verbonden aan de spelverhalen en de thema’s in de klas. Daar komt geen aanvankelijk leesprogramma bij kijken.

De verscheidenheid aan leerlingen is groot. Veel, ongeveer 80% van de kinderen, heeft een niet-Nederlandstalige achtergrond. De kinderen zijn vrij om in het spel in de groep hun thuistaal te gebruiken. Bij de lees- en schrijfinstructies staat het Nederlands centraal. Enkele zijn net in Nederland, andere hebben de kleutergroepen op De Gelderlandschool doorlopen of komen van andere scholen. De filmbeelden zijn opgenomen gedurende de eerste periode van het jaar in week 1, 2, 5 en 8. De laatste opnamen vonden plaats op 20 december, een week voor de kerstvakantie.

De bedoeling van deze film is om voor een groot publiek duidelijk te maken hoe een ontwikkelingsgericht aanpak van het leesonderwijs in groep 3 eruit ziet in de eerste 3 maanden. De beelden spreken voor zich en laten zien hoe Marie-Louise lees- en schrijfactiviteiten uitlokt, organiseert, begeleidt en observeert. Op enkele momenten in de week is er een ondersteunende leerkracht aanwezig.

Duidelijk wordt hoe zij een pedagogische kijk op de ontwikkeling van haar groep volledig integreert met een brede taaldidactiek en methodieken om jonge leerlingen te leren lezen. Begrip en motivatie staan daarbij voorop, zonder dat de technische aspecten van het leesproces verwaarloosd worden. Op de beelden die in december zijn gemaakt, zien wij hoe de leerkracht gerichte observaties noteert met behulp van het vierveldenmodel. Zo krijgt zij een compleet beeld van de leesattitude en leesvaardigheid van elk kind. Het gaat in deze film om een aanpak die o.a. gebaseerd is op de speltheorie van Bert van Oers. Het spel staat voor de leerlingen centraal en juist daardoor gaat het leerproces vlotter en zinvoller.
In de spelverhalen worden de lees- en schrijfactiviteiten echte sociale geletterdheidspraktijken met hoge ontwikkelingswaarde.
Wij zien kinderen:

  • eigen teksten schrijven bij tekeningen
  • functionele teksten schrijven in hun spel
  • informatieboeken raadplegen
  • filmpjes bekijken en daarover tekenen, schrijven
  • boekjes maken

Al deze activiteiten benut de leerkracht om, zoals ze zelf zegt, “mee te liften” en er “de juiste taal aan te plakken”. Zij is ook een goede verbinder die relaties tussen lezen en schrijven, spelen en onderzoeken vorm geeft. De film brengt ook dat aspect goed in beeld.

Géén nascholing
Deze film bekijken levert een prachtig inkijkje in een klas, waar het leesonderwijs op een andere manier wordt vormgegeven dan je wellicht gewend bent. Hopelijk inspireren de beelden en stemmen ze tot gesprek over de kansen van deze aanpak. In het boek ‘Lezen en schrijven doe je samen’ (Pompert, 2017) wordt deze aanpak volledig uitgewerkt.
Deze film is niet bedoeld als nascholing. Daarbij komt veel meer kijken, dat zal duidelijk zijn. Op De Activiteit is de afgelopen jaren op veel scholen gewerkt aan de implementatie van deze manier van leesonderwijs. Met goede begeleiding slagen leerkrachten er binnen 1 tot 3 jaar in op de nieuwe manier te werken.

De film bekijken
De film bekijken kan op verschillende manieren en het gesprek erover voeren ook. Onze voorkeur gaat uit naar de volgende werkwijze:

  • Een korte inleiding door een collega, IB-er, nascholer of docent die de film goed bekeken heeft
  • Na deze inleiding verwachtingen en vragen van de deelnemers inventariseren (eerst in 2-tallen, dan uitwisselen)
  • De film in z’n geheel bekijken (kleine 30 minuten)
  • Gesprek met elkaar, eventueel fragmenten opnieuw bekijken
  • Afronden met een korte samenvatting, eventuele vervolgafspraken

Deze documentaire is gemaakt door Marie-Louise van Ruiten – Gelderlandschool, Den Haag, Bea Pompert – De Activiteit en Tineke van de Giessen – TIVI producties, Delft met ondersteuning van De OGO-Academie, De Volgende Stap en De Activiteit.

Bekijk nu de trailer en geef je op voor een van de filmavonden die we organiseren.


Tijdsinvestering

2,5 uur


Locatie en tijden

dinsdag 20 maart 2018 – 19.00 tot 20.30 uur
Locatie: Julianalaan 2 – Schagen (Julianaschool)

donderdag 29 maart 2018 – 18.30 tot 20.00 uur
Locatie: J. Westerdijkplein 75, Den Haag (De Haagse Hogeschool – Speaker’s Corner)

woensdag 11 april 2018 – 18.00 tot 20.00 uur
Locatie: De Blauwe Ring 89- Assendelft (ICBS Octant)

woensdag 18 april 2018 – 14.30 – 16.00 uur
Locatie: Aemckenheerd 2 – Winsum (GBS De Wierde)

donderdag 19 april 2018 – 15.30 tot 17.00 uur
Locatie: Eifel 26 – Utrecht (OBS De Klim)

donderdag 19 april 2018 – 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Molenstraat 27b – ’s Hertogenbosch

dinsdag 24 april 2018 – 19.00 tot 20.30 uur
Locatie: Laan van de Charleston 71 – Apeldoorn (PCBO De Diamant in Het Kristal)

woensdag 23 mei 2018 – 19.00 tot 20.30 uur
Locatie: Franz Zieglerstraat 11 – Amsterdam (BS De Archipel)

dinsdag 29 mei 2018 – 19.30 tot 21.00 uur
Locatie: Kamerlingh Onneslaan 3 – Oosterhout (KC De Ontdekking)

Onze locaties

Blijf op de hoogte van nieuws