Verdiepingsmodules voor Startblokkentrainers

Inhoud van deze cursus

Startblokken ontwikkelt zich permanent. Om op de hoogte te blijven zijn er verschillende verdiepingsmodules beschikbaar voor Startblokkentrainers:
- Leeromgeving en omgaan met verschillen
- Spelactiviteiten en narrativiteit
- Spel en alle kunsten
- Ouderbetrokkenheid
- Spel, constructieve activiteiten en Rekenen-Wiskunde
- Buitenspel
- Spelactiviteiten en taal
- Ontwikkelverhalen
- Baby's en spel
- Onderzoeksgerichte spelactiviteiten
- Bewegingsspel

Per module wordt een training van 3 uren verzorgd. In 2020-2021 worden de volgende verdiepingsdagen aangeboden:
- Onderzoeksgerichte spelactiviteiten
- Bewegingsspel
- HOREB voor trainers van Startblokken van Basisontwikkeling tbv hercertificering


Dit ga je leren

  • de inhoud leren kennen
  • minimaal drie werkactiviteiten voor de eigen cursusgroepen ontwerpen
  • deze leren toepassen in de praktijk, gekoppeld aan de portfolio's van de eigen cursisten

Zo gaan we te werk

De materialen van deze modules worden direct gekoppeld aan de trainerspraktijk in de kinderopvang, peuterspeelzalen, voorscholen en kleutergroepen.

Bij elke module hoort literatuur. Achtergrondartikelen voor de trainer en artikelen voor de pedagogische medewerkers, leidsters en leerkrachten.


Tijdsinvestering

Per module is de tijdsinvestering: 8 uren

  • 3 uren training
  • 5 uren literatuur en verbinden aan de eigen werk- en cursusplannen

Certificering
zie de eisen voor certificering van Startblokkentrainers


Locatie en tijden

Centrale locatie:

Donderdag 18 maart 2021

Kosten: € 395,- (2 dagdelen – incl lunch)

Kosten per dagdeel: € 200,-

 

Centrale locatie:

Vrijdag 14 mei 2021 van 9.30 tot 15.30 uur

HOREB voor trainers van Startblokken van Basisontwikkeling t.b.v. herertificering o.l.v. Isabelle Vingerhoets

Kosten: € 395,- (incl. lunch)

 

Onze locaties

Blijf op de hoogte van nieuws