Verdiepingsmodule Startblokken: Leeromgeving en uitgaan van verschillen

Inhoud van deze cursus

Een spel georiënteerde aanpak geeft leidsters en leerkrachten volop mogelijkheden om uit te gaan van de verschillen tussen kinderen. Denk aan samen met kinderen de leeromgeving zo in te inrichten dat de verschillen een plek krijgen en te werken aan een adequaat taalaanbod.
In deze module verkennen we aan de hand van praktijkverhalen deze mogelijkheden, staan we stil bij wat dit betekent voor de inrichting en de materialen op de groep, de taalontwikkeling en de rol van ouders hierbij.


Dit ga je leren

  • Wat verstaan we onder verschillen tussen kinderen.
  • Wat betekenen deze verschillen voor de inrichting van de speelleeromgeving
  • Welke mogelijkheden zijn er voor de professional om deze verschillen te benutten
  • Wat betekent een passend taalaanbod met oog voor de verschillende taalachtergronden van kinderen.
  • Wat is de rol van ouders hierbij.

Zo gaan we te werk

  • Ontwerpen en uitvoeren van de verdiepingsmodule voor pm’ers en leerkrachten
  • Werken met het Startblokken boekje Uitgaan van verschillen
  • Ontwerpen van werkactiviteiten met behulp van o.a. filmpjes en foto’s
  • Visie ontwikkelen op uitgaan van verschillen vanuit het OGO-concept

Tijdsinvestering

3 uren


Locatie en tijden

Locatie: Centrale locatie

Datum: 10 november 2022 van 9.00 – 12.00 uur

Kosten per dagdeel: € 225,-

Kosten: € 430,- (2 dagdelen – incl lunch)

Docent: Levineke van der Meer

Onze locaties

Blijf op de hoogte van nieuws