Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de bovenbouw – Verdieping

Inhoud van deze cursus

We gaan in deze cursus inzoomen op:
• Spelverhalen opbouwen (in de bovenbouw speel je ook het spel van de echte wereld) – hoe doe je dat betekenisvol samen met oudere kinderen? (Bijvoorbeeld: De gezamenlijke lunch op school vraagt om een iets gezondere insteek, het plan ontstaat om een sapbar voor kinderen en leerkrachten op te zetten en de plannen worden daadwerkelijk uitgevoerd en vormgegeven)
• Hoe zet je onderzoek centraal in drie vormen: praktijk – experimenteel – en bronnenonderzoek in samenhang? Waar zitten mogelijkheden? Kansen leren zien en benutten. (Bijvoorbeeld: Hoe doe je marktonderzoek naar smaken van mensen? Hoe kom je er achter wat gezond is? Wat kunnen we leren uit het verleden kijkend naar de gezondheid, experimenteren met smaken, wat zijn kosten en baten, hoe promoot je iets enz.)
Hoe ontwikkelen de drie typen onderzoek zich? Welke handelingen voeren kinderen uit tijdens hun onderzoek en hoe bouwt onderzoek zich op van open naar compleet onderzoek?
• Wereld oriënterende vakken echt integreren vanuit interessante kwesties in een sociaal- culturele praktijk. Je leert doelen en inhouden formuleren vanuit elk vakgebied bij interessante onderzoekskwesties. Hoe kun je lijstjes W.O. afvinken loslaten en toch doelgericht inhouden borgen vanuit diverse vakgebieden?
• Als begeleider, coach, instructeur en partner in het onderzoek leer je welke interventies nodig zijn om spelend te onderzoeken. Hoe houd je het spelverhaal centraal en blijven kinderen eigenaar van de uiteindelijke opbouw van de sociaal – culturele praktijk? Het belang van dagelijks reflecteren en evalueren met kinderen!
• Bij alle bijeenkomsten hebben we aandacht voor lezen, schrijven en gesprek als culturele tools in de gezamenlijke opbouw van spelverhalen.

N.B. De basiscursus is geen voorwaarde voor het volgen van deze cursus. Wel gaan we er vanuit dat jij als leerkracht bekend bent met het werken aan sociaal-culturele praktijken de groep in halen waarbij kinderen meedoen en denken in de opbouw hiervan (bv. een sportchallenge organiseren, een uitvinding doen, een film maken, een gezonde lunchbox samenstellen, een oorlogsherdenking organiseren e.d.). Je kunt hierbij 3 typen onderzoek inzetten; praktijk-, experimenteel- en bronnenonderzoek. Je werkt met een themaplanning waarin je een thema-aanbod noteert, die wordt gebruikt en bijgesteld waar nodig gedurende het thema. Je doet mee als leerkracht en oriënteert, verdiept, structureert, voegt toe, verbreedt en reflecteert samen met de kinderen gedurende de themaperiode.
En natuurlijk kun je ook deze basis weer aanscherpen.


Dit ga je leren

 • Het nog preciezer opbouwen van een spelverhaal met de kinderen in je groep
 • Drie typen onderzoek in samenhang in zetten op een spelende en onderzoekende manier
 • W.O. een goede, stevige plek geven in het spelend onderzoeken zonder ‘lesjes’ te creëren
 • Gesprekken, lezen en schrijven als culturele tools inzetten bij het spelend en onderzoekend opbouwen van de sociaal-culturele praktijk
 • Je rol kunnen bepalen in het samen opbouwen van spelverhalen met inzet van de drie typen onderzoek
 • Hoe je met kinderen evalueert zodat zij zicht krijgen op hun eigen onderzoekende houding en ontwikkeling (inzet van portfolio

Zo gaan we te werk

In vijf bijeenkomsten wordt steeds een koppeling gemaakt tussen theorie, praktijk en de eigen leervraag van de deelnemer. De eigen praktijk staat altijd centraal, wat je leert kun je dus direct toepassen in jouw eigen groepspraktijk.

We starten tijdens de eerste bijeenkomst met het heel precies verkennen van goede praktijkvoorbeelden m.b.t. het samen opbouwen van spelverhalen met kinderen. Van daaruit krijg je zicht op je eigen leervragen. We werken zelf ook met het leren inzetten van drie typen onderzoek om antwoorden te vinden op eigen leervragen en zodoende zelf ervaart hoe je spelend en onderzoekend leert op een betekenisvolle wijze.

In de tweede, derde en vierde bijeenkomsten verdiepen we het spelend onderzoeken en opbouwen van spelverhalen. Tot slot gaan we in de vijfde bijeenkomst aan de slag met het evalueren van het themaproces en de voorgenomen doelen en inhouden samen met kinderen. Hoe doe je dat en wat zijn de mogelijkheden om te werken met een leerlingportfolio?

En er zal afhankelijk van de samenstelling van de groep en jullie specifieke vragen en thema’s gespeeld worden met de insteek van de bovenstaande onderwerpen.
Motto: Wat je vandaag ontdekt moet je morgen in kunnen zetten!

Deze literatuur en materialen gebruiken we (je ontvangt dit tijdens de cursus):

 • De passages uit Thema’s en Taal m.b.t. gesprek, lezen en schrijven (Pompert & Koster, 2017)
 • Actuele artikelen uit tijdschrift Zone, voor spelend en onderzoekend leren
 • De toolkit ‘Historisch denken en redeneren en W&T’ (MIBO-werkgroep)
 • Hoofdstuk 1 uit het boek ‘Spelen en leren op school’ (red. B. van Oers en M. Dobber 2019)
 • Werken met portfolio (uit de digitale HOREB)
 • Publicatie ‘Beter leren door onderzoek doen’ M. Dobber, M.Tanis, R. Zwart en B. van Oers (2014)
 • Ontwikkelperspectieven van bronnen- praktijk- en experimenteel onderzoek (digitale Horeb)

Tijdsinvestering

Bewijs van deelname: 20 uur

 • 12,5 contacturen (5 x 2,5 uur)
 • 7,5 uur literatuurstudie en het werken aan je eigen plan in de praktijk

 


Locatie en tijden

Het is mogelijk om deze cursus op verschillende locaties te volgen. Te kiezen uit: Amsterdam, ’s-Hertogenbosch, Utrecht of roulerend op de deelnemende scholen. Graag je voorkeur aangeven, op basis van inschrijvingen wordt de locatie bepaald. In overleg is het ook mogelijk om deze cursus bij jou op school te doen (bij 8 inschrijvingen of meer van 1 school of om de cursus in de avonduren of op andere dagdelen te plannen, neem daarvoor contact op met De Activiteit).

Locatie: Noord-Holland (Alkmaar en/of Amsterdam)
Start- midden- en slotbijeenkomst op woensdagmiddagen van 16.00-18.30 uur (er wordt voor een broodje gezorgd). De fysieke bijeenkomsten vinden plaats op de gekozen locatie (afhankelijk van opgave deelnemers en hun woonplek) en kan in tijd vervroegd worden mits voor alle deelnemers haalbaar.
Tussenliggende bijeenkomsten vinden digitaal plaats via TEAMS van 15.00 – 17.30 uur

Docent: Tonny Bruin

 • 5 januari 2022 (startbijeenkomst fysiek op locatie)
 • 16 februari 2022 (digitaal via TEAMS)
 • 23 maart 2022 (fysiek op locatie)
 • 18 mei 2022 (digitaal via TEAMS)
 • 15 juni 2022 (slotbijeenkomst fysiek op locatie)

Locatie: Midden- en Zuid-Nederland (Utrecht en/of Den Bosch) of roulerend op de deelnemende scholen

Docent: Lorien de Koning
van 14.30 – 17.00 uur op:

 • 20 oktober 2021 (startbijeenkomst fysiek op locatie)
 • 1 december 2021 (digitaal via TEAMS)
 • 19 januari 2022 (fysiek op locatie)
 • 23 maart 2022 (digitaal via TEAMS)
 • 18 mei 2022 (slotbijeenkomst fysiek op locatie)

Onze locaties

Blijf op de hoogte van nieuws