Tweedaagse ‘Zin in lezen’

Inhoud van deze cursus

In 2017 is het nieuwe boek 'Lezen en schrijven doe je samen' verschenen. (Pompert, 2017)
Het boek beschrijft een aanpak voor het lees- en schrijfonderwijs in de groepen 3 en 4.
Deze aanpak sluit aan bij de kenmerken van goed onderwijs voor jonge leerlingen vanuit een Vygotskiaanse benadering. De speltheorie van Bert van Oers en de ideeën van o.a. Jan Berenst over lezen en schrijven door deelname aan geletterdheidspraktijken worden volop benut.
Het boek is een vervolg op een eerdere uitgave uit 1997 'Met jou kan ik lezen en schrijven' en het onderzoeksverslag 'Zin in lezen' uit 2013.

Vanaf de 90-er jaren hebben we in samenwerking met tientallen scholen en veel leerkrachten en hun begeleiders deze aanpak ontwikkeld, geïmplementeerd en verbeterd. In 2018 is in een meertalige groep 3 een film gemaakt, waarop een concrete uitwerking te zien is. Deze film krijgt nog een vervolg waarin duidelijk wordt hoe de leerlingen en hun leerkracht de overgang naar groep 4 maken. Steeds meer scholen willen hun leesonderwijs in de groepen 3 en 4 verbeteren en beter laten aansluiten bij het onderwijs in de kleutergroepen en de ontwikkeling van hun leerlingen. Deze inhoudsrijke, ontwikkelingsgerichte aanpak kan helpen om een goede alternatieve benadering te realiseren.
Nascholing en begeleiding voor leerkrachten in de praktijk is dikwijls noodzakelijk. Maar ook voor de initiële opleiding biedt deze manier van onderwijs veel voordelen. Studenten leren beter dan bij het hanteren van leesprogramma's, aansluiten bij de thema's en spelverhalen van kinderen en daarbij de noodzakelijke instructies te verbinden aan betekenisvolle lees- en schrijfactiviteiten.


Zo gaan we te werk

Inhouden van de 2-daagse cursus

Dagdeel 1 (van 9.00 – 12.00 uur)Inhoudelijke oriëntatie op de aanpak

 • uitgangspunten
 • theorie en onderzoek

Beelden uit praktijken en daaraan de kenmerken van deze werkwijze herkennen

Dagdeel 2 (van 13.00 – 16.00 uur):

De 10 ingrediënten van de aanpak helder krijgen.
Het handelen van de leerkracht concreet in beeld.
Samen door het boek a.h.v. concrete uitwerkingen en materialen die in nascholingstrajecten en met studenten in te zetten zijn

Dagdeel 3 (van 9.00 – 12.00 uur): Met studenten en leerkrachten aan de slag

 • Visie en werkwijzen voor training, begeleiding en coaching op de werkvloer
 • Verschillende mogelijkheden voor (na)scholing en begeleiding komen aan bod
 • Inzicht en samenhang. Hierbij wordt gebruik gemaakt van:
  Triangelmodel (Engeström, 2005)
  Triadische model (Tharp & Gallimore, 1988)

Dagdeel 4 (van 13.00 – 16.00 uur): Plannen maken voor de eigen praktijk (met beschikbare materialen)

 • modules voor studenten
 • oriëntatietrajecten
 • invoeringstrajecten

Na deze vier dagdelen kunnen deelnemers in de praktijk aan de slag.
Dit kan ook in samenwerking met de ontwikkelaars van De Activiteit, dat zijn Tonny Bruin, Isabelle Vingerhoets en Bea Pompert. Samen uitvoeren en supervisie zijn hierbij mogelijk.

Na deze tweedaagse kunnen er terugkomdagen georganiseerd worden voor de deelnemers die ervaring gaan opdoen met deze aanpak.
De derde dag staat in het teken van het uitwisselen van ervaringen, het verbeteren van de interventies en het plannen van vervolgaanbod.
Deze dag is ook open voor begeleiders en nascholers die al ervaring hebben met studenten, leerkrachten en onderbouw teams.
Er is nog een vierde dag gepland. Deze dag is vooral gericht op de tweede helft van leerjaar 3 en de overgang naar groep 4.

Materialen: Bij deze cursus horen de volgende materialen

 • Lezen en schrijven doe je samen. (Bea Pompert, 2017)
 • Twee films over het lezen en schrijven in groep 3
 • Bij elk hoofdstuk van het boek filmpjes en powerpoints die zo te gebruiken zijn met leerkrachten en studenten
 • Reader met voorbeelden van oriëntatietrajecten en invoeringsactiviteiten

Tijdsinvestering

Bijeenkomsten: 14 uur (twee dagen van 7 uur)


Locatie en tijden

Locatie:
Cursus- en vergadercentrum Domstad te Utrecht
De tweedaagse kan ook op locatie verzorgd worden (PABO of OBD)

Data: 19 en 20 september 2019

Tijd: 9.00 – 16.00 uur

 

Onze locaties

Inschrijvingen

Reserveer deze cursus voor u en/of uw collega's
Centrale locatie
19-9-2019 en 20-9-2019 van 9.00-16.00 uur

Ik wil mij als particulier inschrijven


x cursisten (€ p/p) + x certificering (€ p/p)


Totaalprijs

Het verzenden kan even duren!

U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail


Blijf op de hoogte van nieuws