Cursus tot Zin in Lezen Trainer

Inhoud van deze cursus

In 2017 is het nieuwe boek 'Lezen en schrijven doe je samen' verschenen. (Pompert, 2017).
Het boek beschrijft een aanpak voor het lees- en schrijfonderwijs in de groepen 3 en 4.
Deze aanpak sluit aan bij de kenmerken van goed onderwijs voor jonge leerlingen vanuit een Vygotskiaanse benadering. De speltheorie van Bert van Oers en de ideeën van o.a. Jan Berenst over lezen en schrijven door deelname aan geletterdheidspraktijken worden volop benut.
Het boek is een vervolg op een eerdere uitgave uit 1997 'Met jou kan ik lezen en schrijven' en het onderzoeksverslag 'Zin in lezen' uit 2013.

Vanaf de 90-er jaren hebben we in samenwerking met tientallen scholen en veel leerkrachten en hun begeleiders deze aanpak ontwikkeld, geïmplementeerd en verbeterd. Ondertussen wordt de aanpak ook wetenschappelijk onderzocht door wetenschappers van de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Steeds meer scholen willen hun leesonderwijs in de groepen 3 en 4 verbeteren en beter laten aansluiten bij het onderwijs in de kleutergroepen en de ontwikkeling van hun leerlingen.
Deze inhoudsrijke, ontwikkelingsgerichte aanpak kan helpen om een goede alternatieve benadering te realiseren. Nascholing en begeleiding voor leerkrachten in de praktijk is hierbij dikwijls noodzakelijk.

Maar ook voor de initiële opleiding biedt deze manier van onderwijs veel voordelen. Studenten leren beter dan bij het hanteren van leesprogramma's, aansluiten bij de thema's en spelverhalen van kinderen en daarbij de noodzakelijke instructies te verbinden aan betekenisvolle lees- en schrijfactiviteiten.


Zo gaan we te werk

Inhouden van de 2-daagse cursus

Dagdeel 1 (van 9.00 – 12.00 uur)Inhoudelijke oriëntatie op de aanpak

 • uitgangspunten
 • theorie en onderzoek

Beelden uit praktijken en daaraan de kenmerken van deze werkwijze herkennen

Dagdeel 2 (van 13.00 – 16.00 uur):

De 10 ingrediënten van de aanpak helder krijgen.
Het handelen van de leerkracht concreet in beeld.
Samen door het boek a.h.v. concrete uitwerkingen en materialen die in nascholingstrajecten en met studenten in te zetten zijn

Dagdeel 3 (van 9.00 – 12.00 uur): Met studenten en leerkrachten aan de slag

 • Visie en werkwijzen voor training, begeleiding en coaching op de werkvloer
 • Verschillende mogelijkheden voor (na)scholing en begeleiding komen aan bod
 • Inzicht en samenhang. Hierbij wordt gebruik gemaakt van:
  Triangelmodel (Engeström, 2005)
  Triadische model (Tharp & Gallimore, 1988)

Dagdeel 4 (van 13.00 – 16.00 uur): Plannen maken voor de eigen praktijk (met beschikbare materialen)

 • modules voor studenten
 • oriëntatietrajecten
 • invoeringstrajecten

Na deze vier dagdelen kunnen deelnemers in de praktijk aan de slag.
Dit kan ook in samenwerking met de ontwikkelaars van De Activiteit, dat zijn Tonny Bruin, Isabelle Vingerhoets en Bea Pompert. Samen uitvoeren en supervisie zijn hierbij mogelijk.

Na deze vier dagdelen kunnen deelnemers in de praktijk aan de slag. En gaan zij deelnemen aan het netwerk ‘Zin in Lezen Trainers’. In het jaar dat zij Trainer zijn geworden stromen zij na afronding in als de agenda dit toelaat. Het jaar dat er op volgt gaat de ZiL Trainer actief deelnemen aan dit netwerk om de geldigheid van het ZiL certificaat te continueren. Het netwerk komt 4 keer per jaar bij elkaar en zal plaats vinden op een centrale locatie Voor meer informatie over de deelname aan het netwerk verwijzen wij u naar het aanbod: Netwerk Zin in Lezen Trainers

Materialen:
Bij deze cursus horen de volgende materialen
Lezen en schrijven doe je samen. (Bea Pompert, 2017)

 • Twee films over het lezen en schrijven in groep 3
 • Bij elk hoofdstuk van het boek filmpjes en powerpoints die zo te gebruiken zijn met leerkrachten en studenten
 • Reader met voorbeelden van oriëntatietrajecten en invoeringsactiviteiten

Tijdsinvestering

Bijeenkomsten: 12 uur (twee dagen van 6 uur)


Locatie en tijden

Locatie:
De cursus zal plaats vinden op cursus- en vergadercentrum Domstad te Utrecht.
De tweedaagse kan ook op locatie verzorgd worden (PABO of OBD).
Neem hierover contact op met Inge Haarsma of Bea Pompert

Data: donderdag 7 oktober 2021 en vrijdag 8 oktober 2021

Tijd: 9.00 – 16.00 uur

Docenten: Tonny Bruin en/of Bea Pompert

De cursus vindt doorgang bij minimaal 6 deelnemers

Onze locaties

Blijf op de hoogte van nieuws