Studiedag ‘Schrijver zijn is top! Goede spelling hoort daarbij’

Inhoud van deze cursus

Spelling mag geen vak apart zijn. Bij het schrijven en reviseren van teksten komt spelling steeds aan bod. Het grootste probleem bij spelling is de transfer. In de spellingles schrijven de leerlingen woorden correct, maar bij eigen teksten maken ze fouten bij dezelfde woorden. Hoe kunnen we kinderen leren om bewust te werken aan het correct schrijven van woorden en teksten?

Betekenisvolle, uitdagende opdrachten vormen een basiselement van OGO, maar interventies door de leerkracht zijn belangrijk. Werken aan effectief spellingonderwijs (gerichte instructie en oefening) is essentieel. Ervaringen met dit aanbod op verschillende OGO-scholen hebben een positief effect opgeleverd voor leerkrachten en leerlingen.

Deze studiedagen kunnen ook op de eigen school of binnen het bestuur voor meerdere scholen plaatsvinden en gecombineerd worden met klasbezoeken en een terugkombijeenkomst. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Gerri Koster (g.koster@de-activiteit.nl).


Dit ga je leren

 • Inzicht in het proces van correct leren schrijven van woorden.
 • Het aanbod plannen: instructielessen, oefenlessen en toegepaste spelling (teksten). We kijken naar de verschillende instructiestijlen en het begeleid oefenen.
 • Doelen stellen voor spelling.
 • Effectieve spellingdidactiek gebruiken. De fasen van het spellingproces koppelen aan activiteiten voor begeleid werken en zelfstandig oefenen.
 • Coöperatieve werkvormen inzetten bij het oefenen van spelling.
 • Hulpmiddelen inzetten om leerlingen specifieke ondersteuning te bieden bij het oefenen van spelling en bij het schrijven van teksten.
 • Leerlingen bewustmaken van de aanpak bij het schrijven van moeilijke woorden.
 • Leren reflecteren op eigen teksten –> daarna ook de spelling controleren. Hiervoor zijn hulpmiddelen ontwikkeld. Autonomie, eigen verantwoordelijkheid stimuleren bij het reviseren van teksten.
 • Reflecteren met de leerlingen op het schrijven van een tekst.
 • Observeren en registreren van het spellingproces, zodat je het aanbod goed kan afstemmen.

Zo gaan we te werk

De bijeenkomst:

Tijdens de studiedag wordt steeds een koppeling gemaakt tussen theorie, praktijk en de eigen leervraag van de deelnemer. De studiedag geeft veel praktische handvatten, die je direct kunt toepassen in jouw eigen praktijk.

Literatuur:

 • Hoofdstuk 2 zelf schrijver worden: boek ‘Lezen en schrijven doe je samen’.
 • Hoofdstuk 3 Thema’s en taal
 • Artikelen uit Zone
 • Andere recente artikelen uit verschillende vakbladen

Tijdsinvestering

Tijdsinvestering:
Contacturen (5,5 uur) evt. uit te breiden met klasbezoeken en terugkombijeenkomst.
10 uur literatuurstudie en het werken aan je eigen plan in de praktijk

Certificering: bewijs van deelname aan nascholingsactiviteit


Locatie en tijden

Den Bosch:

 • woensdag 6 februari 2019 van 9.30 – 15.00 uur

Alkmaar:

 • woensdag 27 februari 2019 van 9.30 – 15.00 uur

Onze locaties

Blijf op de hoogte van nieuws