Lezen/schrijven in Basisontwikkeling

Inhoud van deze cursus

De basiscursus Basisontwikkeling is geen voorwaarde voor het volgen van deze cursus, wel gaan we er vanuit dat jij als leerkracht:
• Bekend bent met de fasen van thematiseren
• Spel en onderzoek centraal staan in jouw praktijk
• Bij ieder thema een sociaal-culturele praktijk samen met jouw groep opbouwt
• Uitgaat van echte activiteiten als context voor leren en ontwikkelen en hierbij een actueel activiteitenaanbod kunt samenstellen
• Functionele instructies kan geven
• Je leerkrachtrol vorm kunt geven vanuit de 5 impulsen


Dit ga je leren

 • Ontwerpen van betekenisvolle lees/schrijfactiviteiten
 • Inrichten van een adequate lees/schrijf leeromgeving
 • Begeleiden van lees/schrijfactiviteiten met het 3- fasenmodel
 • Variëren van instructiestijlen (bv. coachen, instructie geven, modellen)
 • Organiseren van de lees/schrijfactiviteiten (bv. werken met kleine groep, grote groep, tweetallen, wanneer heterogeen en wanneer homogeen)
 • Systematisch observeren en registreren van de lees/schrijfvorderingen m.b.v. Horeb

Zo gaan we te werk

De bijeenkomsten:

Tijdens de 6 bijeenkomsten wordt steeds een koppeling gemaakt tussen theorie, praktijk en de eigen leervraag van de deelnemer. Iedere bijeenkomst start met het delen van ervaringen, vervolgens doet de nascholer nieuwe input en worden van hieruit door de deelnemers nieuwe plannen gemaakt voor de eigen praktijken.

Literatuur:

 • ‘Lezen en schrijven doe je samen’ (dit boek ontvang je bij aanvang van de cursus)
 • ‘Materialenboek’
 • Relevante en recente artikelen uit verschillende vakbladen en de actualiteit

Tijdsinvestering

Tijdsinvestering bewijs van deelname: 25 uur

 • 15 contacturen (6 x 2,5 uur)
 • 10 uur literatuurstudie en het werken aan je eigen plan in de praktijk

Deelnemers krijgen een bewijs van deelname bij 80% aanwezigheid bijeenkomsten.


Locatie en tijden

Alkmaar (docent: Marjolein Dobber)
25 september 2019, 16 oktober 2019, 27 november 2019, 8 januari 2020, 12 februari 2020 en 8 april 2020 van 18.00 – 20.30 uur (of in overleg met deelnemers)
(Tijdens de inloop 17.30 uur wordt er voor een broodje gezorgd)

‘s-Hertogenbosch (docent: Isabelle Vingerhoets)
23 oktober 2019, 11 december 2019, 29 januari 2020, 25 maart 2020, 13 mei 2020 en 17 juni 2020 van 14.30 – 17.00 uur

 

Onze locaties

Blijf op de hoogte van nieuws