Gesprekken voeren in Basisontwikkeling

Inhoud van deze cursus

De basiscursus Basisontwikkeling is geen voorwaarde voor het volgen van deze cursus, wel gaan we er vanuit dat jij als leerkracht:
• Bekend bent met de fasen van thematiseren
• Spel en onderzoek centraal staan in jouw praktijk
• Bij ieder thema een sociaal-culturele praktijk samen met jouw groep opbouwt
• Uitgaat van echte activiteiten als context voor leren en ontwikkelen en hierbij een actueel activiteitenaanbod kunt samenstellen
• Functionele instructies kan geven
• Je leerkrachtrol vorm kunt geven vanuit de 5 impulsen


Dit ga je leren

 • Ontwerpen van betekenisvolle gespreksactiviteiten
 • Inrichten van een adequate leeromgeving voor gespreksactiviteiten
 • Begeleiden van gespreksactiviteiten
 • Interactievaardigheden kunnen toepassen
 • Organiseren van de gespreksactiviteiten
 • Systematisch observeren en registreren van de ontwikkeling van de mondelinge communicatie: luisteren, spreken, gesprekken voeren

Zo gaan we te werk

Tijdens de 6 bijeenkomsten wordt steeds een koppeling gemaakt tussen theorie, praktijk en de eigen leervraag van de deelnemer. Iedere bijeenkomst start met het delen van ervaringen, vervolgens doet de nascholer nieuwe input en worden van hieruit door de deelnemers nieuwe plannen gemaakt voor de eigen praktijken.

Literatuur:

 • ‘Zoeken naar woorden’ Gespreksactiviteiten in de onderbouw van Pompert, Hagenaar en Brouwer
 • Nieuwste versie van ‘Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw’
 • Relevante artikelen uit Zone
 • Andere recente artikelen uit verschillende vakbladen

Tijdsinvestering

25 uren

 • 15 contacturen (6×2,5 uur)
 • 10 uur literatuurstudie en het werken aan je eigen plan in de praktijk

Deelnemers krijgen een bewijs van deelname bij 80% aanwezigheid bijeenkomsten


Locatie en tijden

‘s-Hertogenbosch
25 september 2019, 27  november 2019, 15 januari 2020, 4 maart 2020, 15 april 2020 en 6 mei 2020 van 14.30 – 17.00 uur

Alkmaar
2 oktober 2019, 13 november 2019, 15 januari 2020, 4 maart 2020, 15 april 2020 en 27 mei 2020 van 18.00 – 20.30 uur (of in overleg met deelnemers)

Onze locaties

Blijf op de hoogte van nieuws