Samen geven we een stem aan het verhaal. Werken met ontwikkelverhalen.

Inhoud van deze cursus

In deze cursus kijken we hoe je als professional op een voor ouders toegankelijke wijze je bevindingen rond gesignaleerde ontwikkeling en plannen voor voortgang in beeld kan brengen. Dat doen we d.m.v. ontwikkelverhalen.
Ontwikkelverhalen zijn narratieven die een brede kijk geven op de ontwikkeling van een kind. De professional maakt daarbij gebruik van foto’s/filmpjes die iets vertellen over de ontwikkeling van het kind.
Het gaat daarbij om foto’s die de professional gemaakt heeft van een kind in een situatie die zij waardevol acht. Vaak zijn dit situaties waarin ze een kind iets nieuws ziet doen of waarin het kind iets wil doen wat het nog niet zelf kan. De professional schrijft bij de foto’s een verhaal voor het kind. Ze schrijft daarin wat ze het kind heeft zien doen, wat het voor haar betekent, welke kansen ze ziet voor een volgende stap in de ontwikkeling en nodigt de ouders uit om vanuit hun perspectief bij te dragen aan het verhaal. Zo wordt het een verhaal van iedereen.

De ouders van Djiego:
‘We zijn een team geworden’.

De moeder van Daniel:
‘Ik wordt heel blij van het verhaal. De foto’s en de filmpjes laten zien dat Daniel is veranderd. Hij is actief en speelt en praat met andere kinderen en de juf. Daniel hoort er bij!’

Leerkracht Froukje:
‘Het oordeelvrij observeren over een langere termijn i.p.v. ‘scoren’ op momenten geeft meer kennis en vertrouwen in kinderen en in de mijzelf’


Dit ga je leren

  • Door handelingsgericht observeren in betekenisvolle spelactiviteiten kinderen beter leren kennen en verder helpen in hun ontwikkeling.
  • De regels bij het schrijven van ontwikkelverhalen volgens Drummond.
  • Vrijheden leren nemen in de regels bij het op een toegankelijke wijze schrijven van ontwikkelverhalen voor de ouders van jouw kinderen.
  • Inzetten op educatief partnerschap door het werken met ontwikkelverhalen.

Zo gaan we te werk

Te gebruiken literatuur
Basisontwikkeling, F. Janssen Vos & van der Meer
Startblokken en Basisontwikkeling, een wereld van verschil! B. Pompert & I. Vingerhoets
We gaan er van uit dat de hierboven genoemde boeken in het bezit zijn van de deelnemers.

Bijeenkomst 1
We onderzoeken wat ontwikkelverhalen zijn en wat die betekenen voor de praktijk.
Je maakt een plan voor twee kinderen waar je meer over wilt weten en verder wilt helpen in hun ontwikkeling. Met dit plan ga je aan de slag in je praktijk.

Bijeenkomst 2
We reflecteren op de eerste ontwikkelverhalen en maken plannen voor voortgang.
Daarbij kijken we naar:
-De toegankelijkheid en duidelijkheid van het ontwikkelverhaal
-Wat jij gaat doen om kinderen verder te helpen
-Hoe je het verhaal met ouders gaat delen

Bijeenkomst 3
We reflecteren op het werken met ontwikkelverhalen.
We kijken wat het heeft opgeleverd voor jou, de kinderen en de ouders.
We maken plannen voor voortgang.

Twee groepsbezoeken
In deze bezoeken staat je persoonlijk leervraag rond het werken met ontwikkelverhalen centraal.
Samen met de nascholer zet je in op een activiteit met kinderen over wie je meer wilt weten. Samen kijk je hoe de bevindingen een plek kunnen krijgen in het ontwikkelverhaal en wat dat betekent voor het vervolg.


Tijdsinvestering

Drie bijeenkomsten van twee uren
Twee groepsbezoeken van 45 minuten


Locatie en tijden

Periode 1
10 september 2019, 10 oktober 2019, 19 november 2019 van 19.00 – 21.00 uur in Alkmaar

Periode 2
14 januari 2020, 25 februari 2020, 26 maart 2020 van 19.00 – 21.00 uur in Alkmaar

Onze locaties

Inschrijvingen

Reserveer deze cursus voor u en/of uw collega's
Alkmaar
14-1-2020, 25-2-2020 en 26-3-2020 van 19.00-21.00 uur

Ik wil mij als particulier inschrijven


x cursisten (€ p/p) + x certificering (€ p/p)


Totaalprijs

Het verzenden kan even duren!

U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail


Blijf op de hoogte van nieuws