OGO specialist

Inhoud van deze cursus

Scholen die visiegericht OGO willen implementeren zijn gebaat bij een OGO-kartrekker die het team begeleidt onder supervisie en aansturing van de directie. Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor de borging en verdere implementatie van de OGO-aanpak in de school, gericht op specifiek beoogde winst voor kinderen. De OGO-specialist is een ervaren OGO-leerkracht met zicht op de OGO-aanpak in de school.
Bij Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) gaat het om doelgericht en betekenisvol onderwijs. Betekenisvol in de zin dat het onderwijs bijdraagt aan de individuele ontwikkeling van de leerling in brede zin en dat het tegemoetkomt aan de maatschappelijke eisen en behoeften. In OGO gaat het altijd om slimmer, maar ook wijzer, zelfstandig én sociaal vaardig, goed in basisvaardigheden maar ook cultureel gevormd. Een uitdaging en soms in tegen kortstondige hypes. Leerkrachten in OGO zijn zelfbewuste en zelfverantwoordelijke professionals die veel in hun mars hebben qua vakkennis, pedagogische kwaliteiten en OGO-didactiek.
Kosten inclusief certificering: € 1.899,- (vanaf iedere 3e deelnemer zelfde schoolbestuur € 1.699,-)


Dit ga je leren

 • OGO deskundigheid kunnen inbrengen
 • Coachen en begeleiden van leerkrachten
 • Leidinggeven, organiseren en sturen vanuit een met het team opgesteld ontwikkelplan met uitgewerkt in themaperiodes
 • Beleidsmatig meedenken in het proces van implementatie van OGO

Zo gaan we te werk

De eerste vier bijeenkomsten zijn opgedeeld in twee delen. Een deel richt zich op de coaching en communicatie, het andere deel is gericht op het planmatig leidinggeven, organiseren en sturen van een vernieuwingsproces. Je leert hierbij hoe je OGO bronnen kunt inzetten en beleidsmatig mee kunt denken in implementatie van OGO.
In de bijeenkomsten werk je aan je eigen praktijk. We zetten coöperatieve werkvormen in om te kunnen leren van en met elkaar. Deze werkvormen zijn direct te vertalen naar je eigen werksituatie en gericht op het functioneel zelf inzetten ter ondersteuning van het maken en uitvoeren van een ontwikkelplan.
Het eerste half jaar doe je onderzoek naar een mogelijk ontwikkelpunt met je team zodat je een gedragen plan kunt maken. Dit plan wordt praktisch vertaald naar een opbouw in themaperiodes. Na de zomervakantie (bijeenkomst 5 t/m 8) ga je het plan uitvoeren en leerkrachten coachen in hun ontwikkeling. Wij geven je in de bijeenkomsten handvatten om dit in de praktijk te kunnen oefenen en je eigen vaardigheden hierin te ontwikkelen. De eigen schoolpraktijk staat dus centraal. De beelden die gebruikt worden maak je dan ook zelf en deze analyseren we vanuit verschillende kaders tijdens de bijeenkomst. Je kunt na iedere bijeenkomst weer gericht aan de slag.

Literatuur en portfoliobewijsstukken:

 • B. Van Oers (2011). Opnieuw op de foto, Ontwikkelingsgericht onderwijs anno 2011. Zone 10.
 • T. Bruin (2015). Leiding geven in een OGO-school, hfd 1 en paragraaf 5 impulsen.
 • Marco Snoek Eigenaar van kwaliteit, Hfd 11.2
 • André Weijers. Samen.

 • ‘Welke rollen zijn nodig’ (Didactief januari 2013)
 • ‘Een brug slaan naar vernieuwing’, Liv Camps en Lorien de Koning, Zone 2014 jrg. 13 nr. 2
 • ‘Wij varen mee’, M. Bank en B. Langendijk, Zone jubileumnummer 2011
 • ‘De leerkracht op onderzoek uit’, Monique Volman (Zone Jaargang 9 2010 nr. 2)
 • ‘Werken met je kern’ (Korthagen)
 • ‘Krachtig coachen’
 • Spel en taal begeleiden met de vijf impulsen’ I. Vingerhoets, Zone jrg. 9 2010 nr. 1
 • ‘Groeien doe je samen’ B. Pompert (Zone jrg 8 2009 nr.2)
 • Brochure ‘Coöperatief leren in werk en overleg’ T. Bruin, 2014.
 • ‘Coöperatief leren in het basisonderwijs’, M. Forrer, B. Kenter 2000.
 • Groot werkvormenboek, S. Dirkse-Hulscher, A. Talen, 2007
 • ‘Werken met een portfolio’
 • Themanummer ‘Educatief partnerschap’, Zone jrg. 14 2015 nr. 2
 • ‘In een ontwikkelingsgerichte school trekken schoolleiding en team samen op’, M. Van Dijck, Zone jrg. 6 2007 nr. 1
 • ‘Kwaliteitsverbetering is meer dan de PDCA cyclus’
 • ‘De teksten van kinderen doen ertoe’, Zone, jrg. 11 2012 nr. 3
 • Beschrijving van leerlijn schrijven van teksten (bron: Basisschool De Octant, Assendelft)
 • Beschrijving leerlijn lezen (bron: De Julianaschool, Schagen)
 • Aanvullende actuele bronnen, passend bij de leervragen van de deelnemers.


Tijdsinvestering

Aantal contacturen: 8 x 4,5 uur = 36 uur
Zelfstudie-uren: 20 uren lezen artikelen en hoofdstukken, 20 uur portfolio-activiteiten
Uitvoering van activiteiten: Activiteiten verbonden aan ontwikkelplan maken, uitvoeren en evalueren samen met leerkrachten, feedback organiseren op eigen ontwikkeling, gesprekken en groepsbezoeken uitvoeren, meedenken in het beleid vallen onder schoolverantwoordelijkheid/uren. Dit omvat gemiddeld 3 uur per week voor de periode van deelname aan de cursus (een kalenderjaar).
Portfolio-activiteiten voor de cursus (lezen van literatuur en vastleggen van activiteiten en verslag doen van eigen ontwikkeling) omvat 3 uur per week voor de periode van deelname aan de cursus (een kalenderjaar).


Locatie en tijden

De bijeenkomsten vinden plaats op Cursus- en vergadercentrum Domstad te Utrecht.

Data
8 donderdagmiddagen van 13.00 – 17.30 uur
9 januari 2020, 26 maart 2020, 16 april 2020, 11 juni 2020, 17 september 2020, 29 oktober 2020, 26 november 2020 en 14 januari 2021

Docenten: Inge Haarsma en Tonny Bruin

 

Onze locaties

Inschrijvingen

Reserveer deze cursus voor u en/of uw collega's
Cursus- en vergadercentrum Domstad
9-01-2020, 26-03-2020, 16-04-2020, 11-06-2020, 17-09-2020, 29-10-2020, 26-11-2020 en 14 januari 2021 van 13.00-17.30 uur

Ik wil mij als particulier inschrijven


x cursisten (€ p/p) + x certificering (€ p/p)


Totaalprijs

Het verzenden kan even duren!

U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail


Blijf op de hoogte van nieuws