Netwerk Zin in lezen

Inhoud van deze cursus

Dit netwerk is bedoeld voor nascholers, trainers, Jonge Kind specialisten, Taalcoördinatoren en Interne Begeleiders.Het verdiepen van deze aanpak op de werkvloer samen met leerkrachten en onderbouwteams staat centraal.Resultaten van deze innovatie en de borging ervan krijgen aandacht.


Zo gaan we te werk

We ontmoeten elkaar vier keer per jaar. Kwesties vanuit ieders praktijk worden tegen het licht gehouden en gezamenlijk geanalyseerd.

Vaste onderdelen zijn:

  • ‘Kijk op het nieuws’ en kijk op onderzoek.
  • Praktijk en theorie kunnen verbinden. We delen goede praktijken met elkaar vanuit ieders werk en zien hoe je gebruikt en verbetert.
  • Ontwerpen van Zin in lezen trajecten: samenhang in studiemomenten, bijeenkomsten, coaching, co-teaching en onderzoek.

Je verdiept je in:

  • De achtergronden van de methodiek van Zin in lezen: Welke theorieën liggen ten grondslag aan deze praktijk? Welk nieuw onderzoek vindt er plaats?
  • Hoe verhoudt deze methodiek zich tot andere methodieken in lees-schrijfonderwijs? Waar ‘schuurt’ het in de praktijk?
  • We werken met fotoseries – filmfragmenten – praktijkbeschrijvingen en andere materialen uit ieders praktijken.
  • In ons netwerk zijn we gericht op begeleiden en coachen van leerkrachten, cursusgroepen en (deel)teams. We verkennen instrumenten en didactieken die je begeleiding en coaching effectief maken.
  • Wat ‘speelt’ er in het begeleiden van leerkrachten met betrekking tot Zin in lezen (bv. loslaten van de traditionele methode, als leerkracht meedoen in activiteiten, observeren met behulp van het vierveldenmodel).
  • Hoe zorgen we ervoor dat de onderzoekende houding van de leerkracht(en) gewaarborgd blijft. Welke interventies zijn hier helpend bij?

Tijdsinvestering

4 x 3 uur = 12 uur


Locatie en tijden

De bijeenkomsten vinden plaats op verschillende locaties waar de deelnemers van het netwerk actief zijn. Op deze manier inspireren we elkaar op de werkplek. In overeenstemming met de deelnemers worden de locaties vastgesteld.

Bijeenkomst 1: vrijdag 22 november 2019 van 9.00 – 12.00 uur (Pabo De Kempel, Helmond)
Bijeenkomst 2:vrijdag 10 januari 2020 van 9.00 – 12.00 uur (Dirk van Dijkschool, Kampen)
Bijeenkomst 3: vrijdag 17 april 2020 van 9.00 – 12.00 uur (Pabo De Kempel, Helmond)
Bijeenkomst 4: vrijdag 5 juni 2020 van 9.00 – 12.00 uur (Dirk van Dijkschool, Kampen)

Netwerkbegeleider: Tonny Bruin/Bea Pompert

Kosten: € 545,-

Onze locaties

Inschrijvingen

Reserveer deze cursus voor u en/of uw collega's
Op locatie
22-11-2019, 10-1-2020, 17-4-2020 en 5-6-2020 van 9.00-12.00 uur

Ik wil mij als particulier inschrijven


x cursisten (€ p/p) + x certificering (€ p/p)


Totaalprijs

Het verzenden kan even duren!

U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail


Blijf op de hoogte van nieuws