Netwerk: Werken aan OGO kwaliteit

Inhoud van deze cursus

Voor wie: Allen die betrokken zijn bij een kwaliteitsverbeteringsproces van OGO zoals bv. leidinggevenden, OGO specialisten en kartrekkers in de organisatie.

Je neemt deel aan dit netwerk om de OGO kwaliteit binnen je organisatie te versterken. Dit doe je met inzet van de OGO Kwaliteitskaart. Deze kaart is ondergebracht bij www.WMK-PO.nl. Je werkt vanuit je eigen praktijk. Dit spel van kwaliteitsverbetering spelen we op een onderzoekende wijze. Je wilt vanuit een OGO perspectief werken aan kwaliteitsverbetering.


Dit ga je leren

 • Het proces van kwaliteitsverbetering ondersteunen vanuit de vijf impulsen om de PDCA cyclus te verdiepen op een ontwikkelingsgerichte manier:
 • Oriënteren, op verhaal komen: Wat wil je versterken, waartoe, hoe en met wie?
 • Verbeteren en structureren: we ordenen dit m.b.v. van twee kaders uit de OGO theorie. Deze zijn helpend voor de samenhang in de kwaliteitsverbeterslag.
 • Verdiepen en verbreden van de onderwijsactiviteiten: kijken naar de onderzoekende houding van de professional en de gedeelde verantwoordelijkheid in kwaliteitsverbetering. Hoe dit je dit als team?
 • Reflecteren op de winst voor kinderen
 • Evalueren om het proces van kwaliteitsverbetering bij te stellen en voort te zetten.

Zo gaan we te werk

Netwerkbijeenkomsten:
In dit netwerk staan de eigen vragen van de deelnemers centraal. Deze vragen worden met elkaar onderzocht vanuit de theorie en met de inbreng en ervaringen vanuit de eigen praktijk. Het netwerk is de plek om samen met collega’s de kennis rondom het werken met de OGO kwaliteitskaart te verdiepen.
Aansluitend op netwerkbijeenkomsten is het mogelijk om gebruik te maken van intervisie-uren. Deze vinden plaats na elke bijeenkomst en worden na opgave voor dit netwerk ingepland.
Instromen in het netwerk:

Dit netwerk is in 2019-2020 gestart. Voor nieuwe deelnemers hebben we voorafgaand aan de netwerkbijeenkomsten op 29 mei 2020 een bijeenkomst met de nascholer. Deze bijeenkomst is gericht op uitzetten van de kwaliteitskaarten en de opbrengsten verwerken tot een schoolplan – jaarplan.

Literatuur en materiaal:
Het spel ‘Dynamic change’
OGO kwaliteitskaart
‘Leiding geven in een OGO-school’, brochure T. Bruin 2013
Relevante artikelen over leiderschap en schoolontwikkeling uit vakbladen waaronder Zone
Coöperatief leren in werk en overleg, brochure T. Bruin, 2014


Tijdsinvestering

4 bijeenkomsten van 3 uur
Bronnenonderzoek: ongeveer 3 uur per bijeenkomst
Lezen artikelen: 8 uur
Lezen brochure Leiding geven in een OGO-school: 4 uur
Praktijkonderzoek en uitvoering van activiteiten in je eigen praktijk: 10 uur
Inbrengen eigen werkactiviteiten uit de eigen praktijk: 4 uur

Op aanvraag 4 intervisiebijeenkomsten van 2 uur


Locatie en tijden

Locatie: De Activiteit, Molenbuurt Alkmaar

Instromers bijeenkomst (voor nieuwe deelnemers) op 29 mei 2020 van 13.00-16.00 uur

Netwerkbijeenkomsten van 13.00-16.00 uur op

 • 18 september 2020
 • 11 december 2020
 • 5 februari 2021
 • 4 juni 2021

Kosten:

 • € 595,- voor deelnemers van het al bestaande netwerk (incl. materiaal)
 • € 695,- voor nieuwe deelnemers (incl. materiaal en extra bijeenkomst)
 • Kosten schoolspecifieke supervisie op aanvraag

 

 

Onze locaties

Inschrijvingen

Reserveer deze cursus voor u en/of uw collega's
AlkmaarAlkmaar
18-9-2020, 11-12-2020, 5-2-2021 en 4-6-2021 van 13.00-16.00 uur (€ 595,-)29-5-2020, 18-9-2020, 11-12-2020, 5-2-2021 en 4-6-2021 van 13.00-16.00 uur (€ 695,- 'nieuwkomers')

Ik wil mij als particulier inschrijven


x cursisten (€ p/p) + x certificering (€ p/p)


Totaalprijs

Het verzenden kan even duren!

U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail


Blijf op de hoogte van nieuws