Netwerk ‘Werken met de OGO kwaliteitskaart’

Inhoud van deze cursus

Voor directies, OGO kartrekkers, bouwcoördinatoren en allen die leiding geven aan en of coachen op kwaliteitsverbetering van het OGO concept.
In dit netwerk maken wij gebruik van de resultaten van de onderzoeksgroep ‘Werken met de OGO kwaliteitskaart’. Dit is een onderzoeksgroep van vier scholen verspreid over het land. Zij onderzoeken in een looptijd van vier schooljaren hoe de OGO kwaliteitskaart functioneel en creatief ingezet wordt om het OGO concept in hun school sterker te maken en te verankeren. Wij profiteren van hun ervaringen en maken gebruik van hun goede praktijken. In vier dagdelen werken we als netwerk samen om het praktisch inzetten van de OGO kwaliteitskaart te verkennen.


Zo gaan we te werk

In dit netwerk is voorbereiding op de bijeenkomsten belangrijk. Hieronder staat per bijeenkomst wat de inhoud is en welke voorbereidingen er gedaan moeten worden.

 • Voor 20 september 2019 – Invullen van de OGO kwaliteitskaart via www.wmkpo.nl
  In telefonisch contact met Tonny Bruin afstemmen hoe de OGO kwaliteitskaart wordt afgenomen.
 • 4 oktober 2019 – Gezamenlijke bijeenkomst
  De ervaringen en praktijken van de vierjarige onderzoeksgroep vormen het kader voor deze dag.
  We bespreken de werkwijze m.b.t. het invullen van de OGO kwaliteitskaart.  Hoe heeft iedereen dit aangepakt? Wat levert het op? Welke knelpunten ervaar je? De meegebrachte resultaten van de ingevulde kaarten gaan we vertalen naar ontwikkelpunten die aansluiten bij het jaarplan 2019-2020. Twee ondersteunende modellen (‘de triangel’ en ‘de chain of responsibility’) worden gebruikt om de plannen concreet te maken.
 • 7 februari 2020 – Gezamenlijke bijeenkomst
  De ervaringen en ontdekkingen van de vierjarige onderzoeksgroep vormen het kader voor deze dag.
  Scholen komen bij elkaar om hun plannen te delen, daarnaast zullen de ondersteunende kaders (‘de triangel’ en ‘de chain of responsibility’) worden gebruikt om de plannen aan te scherpen na de start van het schooljaar. Welke rol spelen de gekozen ontwikkelpunten uit de OGO kwaliteitskaart?
  We zoemen in op de onderzoekende houding van het team. Hoe volg je ontwikkeling in je school m.b.t. verbetering van handelen van professionals? We onderzoeken hoe je een team actief en onderzoekend betrokken maakt. Hoe kun je betrokkenheid van ouders vergroten?
  Met het oog op de volgende periode: Hoe ga je een tussenevaluatie doen? Gericht op winst voor professionals en winst voor kinderen.
 • 15 mei 2020 – Gezamenlijke bijeenkomst. De vierjarige onderzoeksgroep sluit aan.
  De processen van alle scholen worden gedeeld en de verschillende kwesties geanalyseerd. De eerste tussenevaluatie is gedaan. Hoe heeft ieder dit in beeld gebracht? Welke vervolgstappen zijn nodig? We bespreken hoe je opbrengsten aan het einde van dit jaar in beeld kunt brengen en hoe je kunt evalueren met je team gericht op winst voor kinderen. Welke rol spelen de gekozen ontwikkelpunten uit de OGO kwaliteitskaart?
 • Voorafgaand aan de bijeenkomst van 15 mei
  Iedere school voert dit zelf uit. Binnen de scholen worden de onderdelen uit de kwaliteitskaart die gekozen zijn als ontwikkelpunten, opnieuw ingevuld. Daarnaast vindt er binnen het team een eindevaluatie plaats met betrekking tot de opbrengsten: Hoe breng je opbrengsten in beeld? Ieder kan met de input van vandaag aan de slag in de eigen praktijk.
 • 12 juni 2020 – Gezamenlijke bijeenkomst
  Terugblik en vooruitblik: Met behulp van de opnieuw beoordeelde ontwikkelpunten uit de kwaliteitskaart OGO zijn opbrengsten in beeld gebracht. We delen hoe iedereen dit heeft uitgevoerd en bespreken relevante kwesties. Hoe schrijf je een rapportage voor bestuur en MR? Hoe en waar kun je nieuwe kwaliteit vastleggen?
  Bepalen van de vervolgstap: Hoe ga je verder in je eigen praktijk komend jaar? Borgen van nieuwe kwaliteit? Nieuwe ontwikkelpunten kiezen?

Er is gelegenheid voor scholen om gebruik te maken van schoolspecifieke supervisie tussen de bijeenkomsten door. Dat zijn werkmomenten van 2 uur.


Tijdsinvestering

4 x 3 uur = 12 uur (dagdelen netwerkbijeenkomsten)
Optioneel 4 x 2 uur = 8 uur (schoolspecifieke supervisie)


Locatie en tijden

Dagdeel 1: vrijdag 4 oktober 2019 van 9.00 – 12.00 uur
Dagdeel 2: vrijdag 7 februari 2020 van 9.00 – 12.00 uur
Dagdeel 3: vrijdag 15 mei 2020 van 9.00 – 12.00 uur
Dagdeel 4: vrijdag 12 juni 2020 van 9.00 – 12.00 uur

Locatie: BS De Verwondering, Marie Curielaan 301 te Almere

Kosten
€ 545,- voor deelname netwerk per deelnemer, voor iedere tweede deelnemer van dezelfde school € 495,-
€ 3.125,- voor schoolspecifieke supervisie (inclusief deelname aan het netwerk door 1 persoon)

Onze locaties

Inschrijvingen

Reserveer deze cursus voor u en/of uw collega's
Almere, BS De VerwonderingAlmere, BS De Verwondering
4-10-2019, 7-2-2020, 15-5-2020 en 12-6-2020 van 9.00-12.00 uur (€ 545,-) 4-10-2019, 7-2-2020, 15-5-2020 en 12-6-2020 van 9.00-12.00 uur (+ schoolspecifieke supervisie - € 3.125,-)

Ik wil mij als particulier inschrijven


x cursisten (€ p/p) + x certificering (€ p/p)


Totaalprijs

Het verzenden kan even duren!

U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail


Blijf op de hoogte van nieuws