Netwerk Taalcoördinatoren

Inhoud van deze cursus

Inhoud van dit Netwerk:
Taalcoördinatoren, leesspecialisten hebben de taak om hun collega’s te begeleiden bij het taal- en leesonderwijs in hun groep.
Sterk taalonderwijs vraagt om een heldere visie, waarbij het gaat om drie verbindingen:
• Taalonderwijs verbinden aan wereldoriënterende onderwerpen, kwesties en vragen van leerlingen
• Taalonderwijs verbinden aan groepsprocessen en coöperatief leren
• Mondelinge taal verbinden aan schriftelijke schrijven en lezen
De uitwerkingen van deze visie in de praktijk vormen de inhoud van deze leergroep.


Dit ga je leren

 • Optreden als inhoudelijk expert bij vragen van collega’s over het versterken van het taalonderwijs
 • Deze vragen leren formuleren als te onderzoeken kwesties die gezamenlijk worden aangepakt
 • Onderzoeksgericht werken aan verbeteringen van het taalonderwijs, via klein actie-onderzoek en verhalend verbeteren
 • Taalbeleid opzetten en delen met betrokkenen

Zo gaan we te werk

Wij vormen een leergroep die vier keer 3 uren bijeenkomst.
Deze bijeenkomsten kennen steeds twee type activiteiten:

 • Verkennen van de inhoudelijke gebieden waaraan in de scholen van de deelnemers wordt gewerkt.
  Denk aan: leesmotivatie, woordenschat, taaldenkgesprekken, taaltoetsen, meertaligheid
  Hierover wordt input verzorgd en bronnen aangereikt.
 • Werken aan onderzoeksgerichte ontwikkelplannen
  Hierbij wordt input, ondersteuning en feedback verzorgd door de docenten en de groep.

Tijdsinvestering

 • 10 contacturen
 • 12 studie-uren
 • 12 uren schrijven ontwikkelplannen, proeftuintjes, taalbeleidsstukken

Bronnen die wij gebruiken

 • Startblokkenboek: Eén groep, veel verhalen. Geletterdheid bij 0-4 jarigen.
  Pompert, Vingerhoets, de Waard, 2019
 • Spelen en leren op school: hoofdstuk 2 en 3. Dobber en Van Oers, 2018
 • Lezen en schrijven doe je samen. Pompert, 2017
 • Thema’s en Taal. Pompert en Koster, 2017
 • Meer dan lezen. Berenst e.a., 2016
 • De vliegtuigklas. Frijns, 2019

 


Locatie en tijden

Cursusjaar 2021-2022

Locatie:
We ontmoeten elkaar tijdens de start- en slotbijeenkomst fysiek op de gekozen locatie (Een centrale plek voor de deelnemers, bij voorkeur: Utrecht).
De tussenliggende bijeenkomsten worden digitaal vormgegeven via TEAMS

Tijden:
4 woensdagen van 14.30-17.00 uur

 • 3 november 2021 – fysiek op locatie
 • 12 januari 2022 – online via Teams
 • 30 maart 2022 – online via Teams
 • 1 juni 2022 – fysiek op locatie

Docenten: Bea Pompert en Lorien de Koning

Deze cursus kan doorgang vinden bij minimaal 6 deelnemers

Onze locaties

Inschrijvingen

Reserveer deze cursus voor u en/of uw collega's

  Centrale locatie + online
  3-11-2021, 12-1-2022, 30-3-2022 en 1-6-2022 van 14.30-17.00 uur
  Ik wil mij als particulier inschrijven

  x cursisten (€ p/p) + x certificering (€ p/p)


  Totaalprijs

  Het verzenden kan even duren!

  U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail


  Blijf op de hoogte van nieuws