Leergroep Taalcoördinatoren

Inhoud van deze cursus

Taalcoördinatoren, leesspecialisten hebben de taak om hun collega’s te begeleiden bij het taal- en leesonderwijs in hun groep.
Sterk taalonderwijs vraagt om een heldere visie, waarbij het gaat om drie verbindingen:
• taal verbinden aan wereldoriënterende onderwerpen, kwesties en vragen van leerlingen
• taal verbinden aan groepsprocessen en coöperatief leren
• mondelinge taal verbinden aan schriftelijke schrijven en lezen
De uitwerkingen van deze visie in de praktijk vormen de inhoud van deze leergroep.


Dit ga je leren

 • Optreden als inhoudelijk expert bij vragen van collega’s over het versterken van het taalonderwijs
 • Deze vragen leren formuleren als te onderzoeken kwesties die gezamenlijk worden aangepakt
 • Onderzoeksgericht werken aan verbeteringen van het taalonderwijs, via klein actie-onderzoek en verhalend verbeteren
 • Taalbeleid opzetten en delen met betrokkenen

Zo gaan we te werk

Wij vormen een leergroep die vier keer 3 uren bijeenkomst.
Deze bijeenkomsten kennen steeds twee type activiteiten:

 • verkennen van de inhoudelijke gebieden waaraan in de scholen van de deelnemers wordt gewerkt.
  Denk aan: leesmotivatie, woordenschat, taaldenkgesprekken, taaltoetsen, meertaligheid
  Hierover wordt input verzorgd en bronnen aangereikt.
 • Werken aan onderzoeksgerichte ontwikkelplannen
  Hierbij wordt input, ondersteuning en feedback verzorgd door de docenten en de groep.

Tijdsinvestering

 • 12 contacturen
 • 12 studie uren
 • 12 uren schrijven ontwikkelplannen, proeftuintjes, taalbeleidsstukken

Bronnen die wij gebruiken

 • Startblokkenboek: Eén groep, veel verhalen. Geletterdheid bij 0-4 jarigen.
  Pompert, Vingerhoets, de Waard, 2019
 • Spelen en leren op school: hoofdstuk 2 en 3. Dobber en Van Oers, 2018
 • Lezen en schrijven doe je samen. Pompert, 2017
 • Thema’s en Taal. Pompert en Koster, 2017
 • Meer dan lezen. Berenst e.a., 2016
 • De vliegtuigklas. Frijns, 2019

 


Locatie en tijden

Locatie:
Goed gelegen centrale plek in het land

Tijden:

 • 11 november 2020
 • 27 januari 2021
 • 17 maart 2021
 • 26 mei 2021
  Vier bijeenkomsten op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur

Docenten: Bea Pompert en Lorien de Koning

Onze locaties

Inschrijvingen

Reserveer deze cursus voor u en/of uw collega's
Centrale locatie
11-11-2020, 27-1-2021, 17-3-2021 en 26-5-2021 van 14.00 - 17.00 uur

Ik wil mij als particulier inschrijven


x cursisten (€ p/p) + x certificering (€ p/p)


Totaalprijs

Het verzenden kan even duren!

U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail


Blijf op de hoogte van nieuws