Historisch redeneren kun je leren

Inhoud van deze cursus

In het Nederlandse geschiedenisonderwijs staat de Historische Canon centraal. Dit is inmiddels een grote verzameling van tijdvakken. historische gebeurtenissen en personen geworden. Als je dit allemaal in de bovenbouw (groep 5 t/m 8) van de basisschool wilt behandelen, kom je aan geen andere inhouden dan geschiedenisonderwijs meer toe. Daarbij worstelen leerkrachten met het onderbrengen van geschiedenis in het thema.
Dit leidt vaak tot onderwijs waarbinnen verschillende onderwerpen los van elkaar en oppervlakkig worden behandeld. Daarnaast is 'Geschiedenisonderwijs' als het louter leren over historische gebeurtenissen en feiten weinig motiverend voor de leerling. Deze kennis is niet functioneel. Kan dat niet anders? Ja dat kan! In een tweejarig onderzoek hebben wij inzichten, materialen en didactieken ontwikkeld voor deze nieuwe aanpak. Ons onderzoek sluit aan bij het idee van geschiedbeoefening in de zin van historisch onderzoek doen. We kijken vanuit een cultuurhistorisch kader naar geschiedenisonderwijs. Een uitkomt van geschiedenisonderwijs zou moeten zijn dat er bij leerlingen historische interesse ontstaat, dat zij leren historisch te denken en te redeneren.


Dit ga je leren

 • De ontwikkeling van het historisch denken en redeneren moet verbonden worden aan de onderwerpen waar het in de klas al over gaat. Geschiedenis is niet langer een vak apart, maar onderdeel van de onderzoeksactiviteiten die plaatsvinden en de gesprekken die gevoerd worden. Dus tijdens de ontwerpfase van het thema denkt de leerkracht na over de mogelijke verbindingen met het historisch perspectief. Het gaat om:
 • Het leren opzetten van een thema en daarbij oog hebben voor het historisch perspectief
 • Historische vragen bij leerlingen leren aanboren
 • Kwesties en grote concepten verbinden aan de vragen van leerlingen
 • Gesprekken voeren met leerlingen om tot historisch denken en redeneren te komen

Zo gaan we te werk

In vier bijeenkomsten van 2 uur gaan we gezamenlijk aan de slag en verkennen we de door ons ontwikkelde toolkit om tot historisch besef te komen.

Inhouden van de bijeenkomst:

 • Bijeenkomst 1: Historisch onderzoek doen
  Wat is historisch onderzoek doen? Hoe sluit dit aan bij mijn thema?
  Wat moet ik doen in de ontwerpfase van het thema om historisch onderzoek mogelijk te maken?
 • Bijeenkomst 2: Historisch vragen en interesse
  Welke historische vragen heb je bij leerlingen kunnen aanboren en waardoor is dit gelukt?
  Welke onderzoeksactiviteiten kun je hieraan verbinden?
  Welke vervolgactiviteiten en acties zijn nodig?
 • Bijeenkomst 3: Historisch denken en redeneren
  Gesprekken voeren met leerlingen om tot historisch denken en redeneren te komen.
  Welke vragen helpen om tot historisch denken en redeneren te komen?
  Wat levert het op?
 • Bijeenkomst 4: Geschiedenis volledig geïntegreerd in onze thema’s
  In deze bijeenkomst blikken we terug op bijeenkomst 1 t/m 3 en formuleren we antwoorden op de vragen die we hebben. Ieder krijgt zicht op de eigen praktijk en selecteert handvatten uit de toolkit die nodig zijn om geschiedenis volledig te kunnen integreren in het thema.

 


Tijdsinvestering

 • 4 Bijeenkomsten van 2 uur
 • Bestuderen van literatuur aansluitend op de bijeenkomsten (totaal 4 uur)

 


Locatie en tijden

Het is mogelijk om bij voldoende aanmeldingen de cursus ook op de locatie van jouw school te starten. Informeer bij De Activiteit over de mogelijkheden

 ’s-Hertogenbosch (docent: Lorien de Koning)
4 dinsdagen van 15.00 – 17.00 uur op:

 • 25 september 2018
 • 20 november 2018
 • 29 januari 2019
 • 9 april 2019

Alkmaar (docent: Marte van Vliet)
4 woensdagen van 15:00 – 17:00

 • 21 november 2018
 • 27 februari 2019
 • 6 maart 2019
 • 8 mei 2019

Onze locaties

Blijf op de hoogte van nieuws