Netwerk OGO in ‘s-Hertogenbosch

Inhoud van deze cursus

Bijblijven op OGO gebied is een vereiste als de school waarop je werkt, op welke manier dan ook, inzet op Ontwikkelingsgericht Werken met kinderen. Het OGO-netwerk is al jaren de geschikte plek hiervoor in ‘s-Hertogenbosch en omstreken. Iedere netwerkbijeenkomst staat in het teken van een actueel onderwerp, dat vooraf door de nascholers en deelnemers van het netwerk is bepaald. De nascholers van De Activiteit belichten actuele onderwerpen vanuit OGO-perspectief en presenteren de nieuwste didactiek rond deze onderwerpen. De deelnemende scholen presenteren het implementatieniveau van het gestelde onderwerp op hun school.


Dit ga je leren

  • Thematiseren en OGO doorvoeren en uitvoeren op jouw school
  • Vormgeven aan de rol van de leerkracht
  • Leerkrachten begeleiden in het werken met OGO
  • Collega’s coachen op de werkvloer
  • OGO verbinden aan de actuele ontwikkelingen op jouw school
  • Omgaan met toetsen en evaluaties
  • OGO verbinden aan actuele ontwikkelingen in het onderwijs

Zo gaan we te werk

Het netwerk is bedoeld voor leerkrachten, IB-ers, OGO-kartrekkers en directeuren.Ruim vóór ieder netwerk krijgen de deelnemers via de mail een agenda opgestuurd, met hierin een aankondiging van het thema dat behandeld gaat worden en welke acties van hen worden verwacht. De bijeenkomst zijn als volgt opgebouwd:- rondje interessante actualiteiten/(nieuwe) boeken/brochures presenteren en bespreken- de deelnemers presenteren hun stand van zaken t.a.v. het afgesproken onderwerp- de nascholers verbinden deze aan OGO- er worden afspraken gemaakt voor vervolg.

Tijdens de laatste netwerkbijeenkomst van het schooljaar worden globaal de onderwerpen voor het volgende schooljaar met elkaar geïnventariseerd.

Actuele artikelen en brochures

  • Artikelen uit tijdschrift Zone, passend bij het thema van de bijeenkomst

Tijdsinvestering

4 x 2,5 uren


Locatie en tijden

’s-Hertogenbosch: 4 vrijdagochtenden van 9.00 – 11.30 uur 21 september 2018, 23 november 2018, 8 februari 2019 en 17 mei 2019

Onze locaties

Inschrijvingen

Reserveer deze cursus voor u en/of uw collega's
's-Hertogenbosch
21 september 2018, 23-11-2018, 8-2-2019 en 17-5-2019 van 9.00-11.30 uur

Ik wil mij als particulier inschrijven


x cursisten (€ p/p) + x certificering (€ p/p)


Totaalprijs

Het verzenden kan even duren!

U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail


Blijf op de hoogte van nieuws