Netwerk IB & OGO Kartrekker Noord

Inhoud van deze cursus

Je leert professionals ondersteunen in het werken vanuit het idee dat alle kinderen in een groep mee kunnen doen in gezamenlijke activiteiten:
• Verschillen tussen kinderen kunnen benutten (heterogeen groeperen)
• Meer tijd en meer instructie voor kinderen die dit nodig hebben
• Verbinding blijven maken tussen specifieke activiteiten en het nut hiervan voor de sociaal-culturele praktijk (motief om het te willen kunnen blijft hiermee overeind)


Dit ga je leren

  • Inzicht opbouwen m.b.t. maatschappelijke kwesties, bestuurlijke vragen en aanbevelingen van inspectie, schoolspecifieke situaties in relatie tot de uitgangspunten van OGO (‘Signatuur van OGO’, Bert van Oers). Vanuit welk paradigma wordt gedacht? Waar schuurt het?
  • Gebruik maken van coöperatieve werkvormen in werkoverleg om onderzoekende gesprekken te kunnen voeren
  • Leerkrachten coachen en helpen in het zelf kunnen plannen, uitvoeren en evalueren van activiteiten met kleine groepen kinderen.

Zo gaan we te werk

Elke bijeenkomst bestaat uit twee delen. In het eerste deel werk je aan een concrete vraag rondom activiteiten als spel, onderzoek, lezen, schrijven, constructie, gesprek of rekenen/wiskunde en daarmee samenhangende activiteiten die een rol spelen in groepspraktijken. In het tweede deel komen eigen kwesties op tafel en gaan we met coöperatieve werkvormen deze kwestie ‘te lijf’.

Je start de eerste bijeenkomst met het inbrengen van een concrete vraag vanuit jouw school. Deze vragen gaan we analyseren met twee kaders uit OGO op het niveau van schoolontwikkeling en concrete winst voor kinderen, namelijk ‘De triangel’ uit de Activiteitstheorie van Yrjo Engeström en de ‘Chain of responsibility’ van Tharp & Gallimore. Mijn rol is jullie hierbij te helpen om de vraag zo scherp te krijgen dat je met een plannetje voor de weken/maanden daarna aan de slag kunt. In het tweede deel starten we met onze inbreng van kwesties. Met een coöperatieve werkvorm gaan we in gesprek over een van die kwesties. Waar schuurt het? Welke visies botsen hier met elkaar? Wie vindt nou precies wat? Enzovoorts. Dit gesprek helpt je in keuzes kunnen blijven maken vanuit OGO-perspectief.

Zo gaan we bijeenkomst 2 en 3 verder met jullie plannen, uitvoeringen, ervaringen en vervolgstappen hierin en het voeren van de ‘kwestie’ gesprekken. Je neemt praktijkresultaten mee, waarmee je je volgende stap kunt bepalen. Werk in uitvoering, daar gaat het om! In de laatste bijeenkomst reflecteren we op wat we geleerd hebben en hoe we hiermee verder kunnen.

Bronnen:
Leiderschap in een OGO-school, T. Bruin (2013)
Relevante passages uit de OGO- boekenserie Van Gorcum
Relevante artikelen passend bij vragen en kwesties van deelnemers
Relevant onderzoek passend bij vragen en kwesties van deelnemers
Twee kaders uit OGO: De activiteitstheorie van Engeström/ de triade van Tharp&Gallimore
Brochure ‘Coöperatieve leren in werk en overleg’, T. Bruin (2013)


Tijdsinvestering

4 bijeenkomsten van 2 uren

 


Locatie en tijden

15 januari 2020, 11 maart 2020 en 13 mei 2020 van 15.00-17.00 uur

De locatie zal wisselen, zodat verschillende scholen gastheer/vrouw zijn.


Kosten
:

  • € 295,- per deelnemer
  • bij 2 deelnemers van dezelfde school € 550,-
  • bij 3 deelnemers van dezelfde school € 750,-

Onze locaties

Inschrijvingen

Reserveer deze cursus voor u en/of uw collega's
Centrale locatie
15-1-2020, 11-3-2020 en 13-5-2020 van 15.00-17.00 uur

Ik wil mij als particulier inschrijven


x cursisten (€ p/p) + x certificering (€ p/p)


Totaalprijs

Het verzenden kan even duren!

U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail


Blijf op de hoogte van nieuws