Lezen in groep 3 zonder leesmethode

Inhoud van deze cursus

Soms lijkt lezen in groep 3 meer op een wedstrijd DMT-lezen dan op het lekkere, fijne lezen in fascinerende verhalen en interessante informatieboekjes. In de ZiL (Zin in Lezen) aanpak maken kinderen hun eigen leesontwikkeling door van beginnende geletterdheid naar het zelf lezen in boeken en teksten bij thema’s en spel- en onderzoeksactiviteiten in de groep.

Leesmotivatie en begrip staan voorop en ondersteunen het vlotte decoderen. Ook zelf teksten schrijven heeft een positief effect op het eerste lezen.

Het leesaanbod wordt verbonden aan de denkontwikkeling: lezen is géén vak apart. Aarzelende lezers blijven meedoen omdat hun betrokkenheid op de inhoud zorgt voor eigen leesdoelen.


Dit ga je leren

 • Ontwerpen van betekenisvolle lees- en schrijfactiviteiten voor de eerste maanden in groep 3 verbonden aan de spelverhalen in de groep
 • Inrichten van een rijke leesomgeving voor alle kinderen: om welke boeken en teksten gaat het?
 • Passende instructies verzorgen voor alle kinderen gekoppeld aan hun actuele leesvaardigheid
 • Handelingsgericht observeren van de leesontwikkeling

Zo gaan we te werk

Deze cursus omvat 4 bijeenkomsten van 3 uren.

Bijeenkomst 1

Het ontwerpen van betekenisvolle activiteiten wordt duidelijk door theorie en goede praktijken te verbinden aan de eigen praktijk. De cursist maakt een eerste keuze voor verbeteringen in de eigen praktijk

Bijeenkomst 2

Rijke leesomgeving staat centraal. Voorbeelden en theorie zorgen voor input. De cursist maakt een analyse van de eigen leesomgeving en sluit af met een verbeterplan.

Bijeenkomst 3

De resultaten van het oefenen in de praktijk worden gepresenteerd en besproken. De begeleidende rol van de leerkracht wordt verbonden aan deze presentaties. De cursist maakt een eerste keuze voor een verbeterpunt t.a.v. de eigen rol. De cursist filmt of fotografeert de eigen rol bij de begeleiding van een leesgroepje.

Bijeenkomst 4

De filmfragmenten en de foto’s worden gebruikt om de leesontwikkeling handelingsgericht te leren observeren. De cursist rondt de cursus af met het opmaken van een stand van zaken en een laatste actieplan.

De cursus kan worden aangevuld met groepsbezoeken door de docent. Bij groepsbezoeken hoort een nagesprek. De ib-er kan hieraan meedoen.

Literatuur

 • Pompert, B 2017, Lezen en schrijven doe je samen – hoofdstuk 1 – 2 – 3 (60 p.)
 • 3 recente artikelen uit Zone, MeerTaal, HJK (10 p.)

Tijdsinvestering

Tijdsinvestering: 30 uur

 • 12 contacturen
 • 8 uren literatuurstudie
 • 10 uren werken aan praktijkopdrachten

Locatie en tijden

Locatie: Centrale locatie
Tijd: 16.00 – 19.00 uur
Docent: Bea Pompert

 • woensdag 9 september 2020
 • woensdag 30 september 2020
 • woensdag 28 oktober 2020
 • woensdag 25 november 2020

(voor koffie, thee en een lekker broodje wordt gezorgd)

 

 

Onze locaties

Inschrijvingen

Reserveer deze cursus voor u en/of uw collega's

  Centrale locatie
  9-9-2020, 30-9-20, 28-10-2020 en 25-11-2020 steeds van 16.00-19.00 uur

  Ik wil mij als particulier inschrijven


  x cursisten (€ p/p) + x certificering (€ p/p)


  Totaalprijs

  Het verzenden kan even duren!

  U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail


  Blijf op de hoogte van nieuws