Lezen in groep 3 zonder leesmethode

Inhoud van deze cursus

Soms lijkt lezen in groep 3 meer op een wedstrijd DMT-lezen dan op het lekkere, fijne lezen in fascinerende verhalen en interessante informatieboekjes. In de ontwikkelingsgerichte aanpak maken kinderen hun eigen leesontwikkeling door van beginnende geletterdheid naar het zelf lezen in boeken en teksten bij thema’s en spel- en onderzoeksactiviteiten in de groep.

Leesmotivatie en begrip staan voorop en ondersteunen het vlotte decoderen. Ook zelf teksten schrijven heeft een positief effect op het eerste lezen.

Er is sprake van een geïntegreerde en brede aanpak. Aarzelende lezers blijven meedoen omdat hun betrokkenheid op de inhoud zorgt voor eigen leesdoelen.


Dit ga je leren

  • Ontwerpen van betekenisvolle lees- en schrijfactiviteiten voor de eerste maanden in groep 3
  • Inrichten van een rijke leesomgeving voor alle kinderen
  • Passende instructies verzorgen voor alle kinderen
  • Handelingsgericht observeren van de leesontwikkeling

Zo gaan we te werk

Deze cursus omvat 4 bijeenkomsten van 3 uren.

Bijeenkomst 1

Het ontwerpen van betekenisvolle activiteiten wordt duidelijk door theorie en goede praktijken te verbinden aan de eigen praktijk. De cursist maakt een eerste keuze voor verbeteringen in de eigen praktijk

Bijeenkomst 2

Rijke leesomgeving staat centraal. Voorbeelden en theorie zorgen voor input. De cursist maakt een analyse van de eigen leesomgeving en sluit af met een verbeterplan.

Bijeenkomst 3

De resultaten van het oefenen in de praktijk worden gepresenteerd en besproken. De begeleidende rol van de leerkracht wordt verbonden aan deze presentaties. De cursist maakt een eerste keuze voor een verbeterpunt t.a.v. de eigen rol. De cursist filmt of fotografeert de eigen rol bij de begeleiding van een leesgroepje.

Bijeenkomst 4

De filmfragmenten en de foto’s worden gebruikt om de leesontwikkeling handelingsgericht te leren observeren. De cursist rondt de cursus af met het opmaken van een stand van zaken en een laatste actieplan.

De cursus kan worden aangevuld met groepsbezoeken door de docent. Bij groepsbezoeken hoort een nagesprek. De ib-er kan hieraan meedoen.

Literatuur

  • Pompert, B 2017, Lezen en schrijven doe je samen – hoofdstuk 1 – 2 – 3 (60 p.)
  • 3 recente artikelen uit Zone, MeerTaal, HJK (10 p.)

Tijdsinvestering

Tijdsinvestering: 30 uur

  • 12 contacturen
  • 8 uren literatuurstudie
  • 10 uren werken aan praktijkopdrachten

Locatie en tijden

‘s-Hertogenbosch
woensdagmiddag 21 augustus 2019, 18 september 2019, 9 oktober 2019 en 6 november 2019 telkens van 15.00 – 18.00 uur

Alkmaar
woensdagmiddag 18 september 2019, 9 oktober 2019, 13 november 2019 en 15 januari 2019 steeds van 16.00 – 19.00 uur
(voor koffie, thee en een lekker broodje wordt gezorgd)

 

Onze locaties

Inschrijvingen

Reserveer deze cursus voor u en/of uw collega's
Alkmaar
18-9-2019, 9-10-2019, 13-11-2019 en 15-1-2020 steeds van 16.00-19.00 uur

Ik wil mij als particulier inschrijven


x cursisten (€ p/p) + x certificering (€ p/p)


Totaalprijs

Het verzenden kan even duren!

U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail


Blijf op de hoogte van nieuws