Lezen en schrijven doe je samen

Inhoud van deze cursus

Wij benaderen lezen en schrijven vanuit een functioneel-communicatieve visie, waarbij actieve betekenisverlening van leerlingen voorop staat. Dat vraagt van leerkrachten dat zij hun leerlingen kunnen betrekken op betekenisvolle en authentieke taalcontexten.
Deze contexten zorgen voor interactie en kennisontwikkeling waarbij de mondelinge en schriftelijke taal wordt ingezet en verder ontwikkeld. Daarbij gaat het om mondelinge communicatie en woordenschat, teksten schrijven en lezen in de volle breedte.

Voor het leesonderwijs gaan wij uit van een brede kijk. Dit houdt in dat leerlingen in de onderbouw veel (samen) lezen en dat begrijpend lezen daarbij steeds voorop staat.
Het leren decoderen wordt verbonden aan het opbouwen van een goed begrip en de intrinsieke motivatie van de leerlingen om te lezen, van teksten te genieten en om over verschillende onderwerpen te leren.

Onderbouw van onze aanpak:
• Allington, R.W en Gunningham, P.M. (2007). Schools that work.
• Beck, I.L. e.a.(2013). Bringing words to life.
• Dobber, M. en Van Oers, B. (2018). Spelen en leren op school. (hoofdstuk 1-2-5)
• Gee, J. (2004). Situated language and learning.
• Guthrie, J.T. en Humenick, N.M. (2004). Motivating students to read.
• Hajer, M. en Spee, I. (2017). Ruimte voor nieuwe talenten.
• Houtveen, T. (2013). Hoe ziet goed leesonderwijs eruit?
• Pearson, P.D. e.a. (2008). Reading for understanding.

Deze cursus is voor:
Leerkrachten die werken met 4-8 jarigen. Zij leren de geletterde ontwikkeling van kleuters en jonge schoolkinderen te verbinden aan spelactiviteiten, wereldoriënterende thema's en onderzoeksactiviteiten in hun groep. Meertaligheid en NT2-ontwikkeling komen hierbij expliciet aanbod.


Dit ga je leren

 • Leerkrachten ontwerpen betekenisvolle, inhoudsrijke, authentieke taalcontexten: mondelinge taal, spreken, vertellen en lezen en schrijven blijven verbonden aan elkaar
 • Leerkrachten ontwerpen rijke speel-leeromgevingen voor actief en onderzoekend leren
 • Leerkrachten zorgen voor ruimte en tijd voor taaldenkgesprekken met kleine groepen bij spel en onderzoek
 • Leerkrachten kiezen materialen voor tekenen en schrijven van teksten
 • Leerkrachten halen de buitenwereld naar binnen én arrangeren taalgebruikssituaties in de buitenwereld
 • Leerkrachten ontwerpen adequaat aanbod van geschikte boeken voor alle leerlingen
 • Leerkrachten zorgen voor werkplekken voor lezen en schrijven bij de thema's in de klas (verteltafel, teksten op de computer, nieuwsbord, vragenwand, etc.)
 • Leerkrachten begeleiden kleine groepen en passen daarbij de vierveldendidactiek toe en hanteren de drie-fasen-aanpak (voor - tijdens - na)
 • Leerkrachten zijn in staat te variëren in instructiestijl
 • Leerkrachten kunnen bepalen wanneer een specifieke instructie nodig is
 • Leerkrachten kunnen de groep goed organiseren
 • Leerkrachten observeren handelingsgericht en stemmen hun aanbod af op leer- en ontwikkelingsbehoeften van hun leerlingen

Zo gaan we te werk

De cursus bestaat uit 8 cursusbijeenkomsten en 7 keer coaching op de werkvloer door de docent. De cursist houdt een portfolio bij over de eigen ontwikkeling.

Docent: Drs. B. Pompert
Auteur en medeauteur van:

 • Lezen en schrijven doe je samen (2017). Assen:Van Gorcum
 • Thema’s en Taal (2017). Assen; Van Gorcum
 • Eén groep, veel verhalen (2019). Alkmaar: De Activiteit

Tijdsinvestering

8 bijeenkomsten voor kennis, verdieping en portfolio ondersteuning
• 8 x 2,5 uren: 20 uren
• 7 x 1 uur coaching in de eigen groep: 7 uren

 


Locatie en tijden

De cursus wordt op locatie verzorgd bij een minimale deelname van 12 cursisten.

Onze locaties

Inschrijvingen

Reserveer deze cursus voor u en/of uw collega's
Op locatie
in overleg

Ik wil mij als particulier inschrijven


x cursisten (€ p/p) + x certificering (€ p/p)


Totaalprijs

Het verzenden kan even duren!

U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail


Blijf op de hoogte van nieuws