Koptraining VVE Startblokken en Basisontwikkeling

Inhoud van deze cursus

Na het volgen van de basistraining VVE (https://www.viervve.nl/) kun je deze koptraining volgen om gecertificeerd te worden voor Startblokken en Basisontwikkeling. Startblokken en Basisontwikkeling gaan uit van een benadering van het jonge kind waarin spel centraal staat. Als professional speel je mee met kinderen, waarbij interactie heel belangrijk is. Startblokken is één van landelijk erkende VVE aanpakken (NJI 2016). De cursus leidt op tot een Startblokkencertificaat, waarmee de deelnemer laat zien zelfstandig te kunnen werken met de VVE methodiek Startblokken. In Startblokken en Basisontwikkeling wordt al langere tijd ingestoken op de kwaliteit van een niet-programmagerichte, maar mensgerichte professionalisering. Permanente scholing en begeleiding is de kern van kwaliteit.


Dit ga je leren

  • Spel opbouwen samen met kinderen
  • Systematisch begeleiden van spel
  • Doorgaande ontwikkeling stimuleren
  • Handelingsgericht observeren, registreren en evalueren
  • Samenwerken met ouders

Zo gaan we te werk

We werken in kleine groepen (minimaal 8 deelnemers), waardoor er veel ruimte is om te werken aan eigen leervragen.
Elke bijeenkomst heeft als opzet:

  • oriëntatie op een inhoud vanuit de praktijk (beelden/ervaringen),
  • herkennen van de Startblokkenkenmerken,
  • verdiepen vanuit de theorie,
  • ontwerp maken voor de eigen praktijk,
  • reflecteren op de eigen praktijk.

Groepsconsultatie
Tussen de studiebijeenkomsten in zijn er groepsconsultaties. Tijdens deze groepsconsultaties staan de eigen praktijk en leervraag centraal. De consultatie wordt gefilmd en duurt ongeveer een half uur, waarna gelijk een nagesprek met de nascholer van een half uur plaatsvindt. Tijdens dit nagesprek wordt gezamenlijk gereflecteerd op de gekozen activiteit, nagedacht over vervolgaanbod en de eigen leervraag en de voortgang in het portfolio besproken en bekeken.

Literatuur
Gedurende de training worden het boek ‘Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw’ (Janssen-Vos & Van der Meer, 2017) en relevante artikelen gelezen, die per bijeenkomst worden uitgedeeld. Voor de kinderopvang worden de boekjes uit de Startblokken voor de kinderopvang serie gebruikt (De Activiteit).

Portfolio
Gedurende de cursus werk je aan een portfolio. Aan het eind volgt een portfoliogesprek. Bij een voldoende beoordeling van het portfolio krijg je het Startblokkencertificaat.


Tijdsinvestering

De scholing omvat 43 contacturen, opgebouwd uit: 33 uren voor de studiebijeenkomsten (11 bijeenkomsten van 3 uur), 7 uren voor groepsconsultaties (bezoek en nagesprek) en 3 uur voor het portfoliogesprek. De bijeenkomsten zijn verdeeld over twee schooljaren.

Zelfstudie: 1,5 uur per studiebijeenkomst voor het lezen van boek en artikelen (16,5 uur), 1 uur voorbereiding per groepsbezoek (7 uur) en 1 uur per studiebijeenkomst voor werken aan het portfolio (10 uur)


Locatie en tijden

Alkmaar:
19 september 2019, 10 oktober 2019, 9 januari 2020, 19 maart 2020, 16 april 2020, 14 mei 2020, 17 september 2020, 8 oktober 2020, 11 februari 2021, 18 maart 2021 en 15 april 2021

Geef bij de inschrijving op of je voorkeur uitgaat naar de middag (14-17 uur), eind van de middag (16-19 uur, met een broodje), of avond (18.30-21.30 uur).

Onze locaties

Blijf op de hoogte van nieuws