Kansen voor brede taalactiviteiten bij het ontwikkelingsgericht werken met thema’s in de bovenbouw

Inhoud van deze cursus

In deze korte cursus gaan we ons verdiepen in de mogelijkheden om taal te verbinden aan het thema in de groep. In Ontwikkelingsgericht Onderwijs is de interactie tussen leerkracht en leerling(en) en tussen leerlingen onderling van groot belang. Er komen levensechte kwesties en onderwerpen naar voren, waarbij de integratie van de zaakvakken voor de hand ligt. Hoewel taal daarbij een vanzelfsprekend instrument is, wordt het toch vaak apart aangeboden binnen de onderwijspraktijk.

Taal kan echter meer geïntegreerd aangeboden worden binnen het werken aan een thema. Het doel is daarbij tweezijdig: de kinderen leren taal en vakinhoud. In deze cursus werken we aan een beredeneerd aanbod van activiteiten binnen een thema, waarbij we ons specifiek richten op de taalvaardigheden en de didactiek. Het aanbod voor mondelinge taal (luisteren, spreken, woordenschat), lezen (zakelijke teksten; fictionele, narratieve en literaire teksten) en schrijven (produceren van creatieve en zakelijke teksten).


Dit ga je leren

 • Je kunt, bij de planning van het thema, taaldoelen verbinden aan het thema en de activiteiten. Het gaat daarbij om brede en specifieke taaldoelen.
 • Je kunt betekenisvolle activiteiten ontwerpen waarbij je instructie geeft en oefenmogelijkheden creëert, zodat de leerlingen kunnen werken aan taaldoelen.
 • Je ontwerpt activiteiten die inhoudsrijk zijn en waarbij taaldoelen gericht worden aangeboden en geoefend: gespreksactiviteiten, onderzoeksactiviteiten, lees- en schrijfactiviteiten.
 • Je observeert en registreert om het aanbod goed af te stemmen op de leerlingen.
 • Je reflecteert en evalueert met de leerlingen op de taaldoelen en op het leerproces.

Zo gaan we te werk

Tijdens de bijeenkomsten wordt steeds een koppeling gemaakt tussen theorie, praktijk en de eigen leervraag van de deelnemer. Wat je leert kun je dus direct toepassen in jouw eigen groepspraktijk.

Literatuur:

 • Thema’s en Taal: Bea Pompert en Gerri Koster.
 • Artikelen uit Zone
 • Andere recente artikelen uit verschillende vakbladen

Tijdsinvestering

Tijdsinvestering: 19 uur

9 contacturen (3 x 3 uur)

10 uur literatuurstudie en het werken aan je eigen plan in de praktijk

Certificering: bewijs van deelname aan nascholingsactiviteit


Locatie en tijden

Alkmaar:

 • Woensdag 30 januari 2019 van 13.00 – 16.00 uur
 • Woensdag 6 maart 2019 van 13.00 – 16.00 uur
 • Woensdag 27 maart 2019 van 13.00 – 16.00 uur

Den Bosch:

 • Woensdag 21 november 2018 van 13.00 – 16.00 uur
 • Woensdag 23 januari 2019 van 13.00 – 16.00 uur
 • Woensdag 13 februari 2019 van 13.00 – 16.00 uur

Onze locaties

Blijf op de hoogte van nieuws