Workshop: In gesprek met een wetenschapper: De signatuur van OGO

Inhoud van deze cursus

Heb je behoefte aan meer inzicht in de theoretische basis van Ontwikkelingsgericht Onderwijs?
In deze bijeenkomsten neemt wetenschapper Marjolein Dobber je mee in de theoretische achtergrond van het OGO-concept.
We verbinden deze achtergrond aan de dagelijkse onderwijspraktijk.
We verkennen de signatuur van OGO tijdens drie bijeenkomsten. Dit doen we door samen de literatuur in te duiken en na te denken over hoe de theorie in praktijk gebracht wordt.
De bijeenkomsten kunnen los gevolgd worden, of als serie van drie.


Zo gaan we te werk

We gaan uit van de signatuur van Ontwikkelingsgericht Onderwijs zoals beschreven door Bert van Oers (2003 en 2011). De basis hiervan is:

– Ontwikkelingsgericht Onderwijs is holistisch

– Ontwikkeling berust op begeleide deelname aan betekenisvolle activiteiten

– De leerkracht is ook een deelnemer aan de culturele praktijk

– Leerlingen construeren hun eigen instrumenten voor het oplossen van betekenisvolle problemen

– De opbouw van het leertraject is systematisch en hypothetisch

1e bijeenkomst
We bespreken vandaag het eerste element uit de signatuur van OGO: ‘Ontwikkelingsgericht Onderwijs is holistisch’. Dit betekent dat het kind als een zich ontwikkelende eenheid binnen een context bekeken wordt. We zijn op zoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden die nog niet gerealiseerd zijn, maar met hulp tot stand kunnen worden gebracht. Daarbij is er aandacht voor de mogelijke factoren die keuzes van leerlingen significant kunnen beïnvloeden.

2e bijeenkomst
In deze bijeenkomst gaat het over twee elementen uit de signatuur: ‘Ontwikkeling berust op begeleide deelname aan betekenisvolle activiteiten’ en ‘De leerkracht is ook een deelnemer aan de culturele praktijk’. Bij het eerste element staat het deelnemen aan culturele praktijken centraal, waarin culturele en persoonlijke betekenissen verbonden worden. Kinderen ontwikkelen zich binnen praktijken door begeleiding van en in interactie met anderen en bronnen. Het tweede element laat zien dat de leerkracht actief en doelgericht meedoet aan activiteiten van kinderen om op die manier de ontwikkeling te sturen.

3e bijeenkomst
In deze bijeenkomst gaat het over de elementen ‘Leerlingen construeren hun eigen instrumenten voor het oplossen van betekenisvolle problemen’ en ‘De opbouw van het leertraject is systematisch en hypothetisch’. Het eerste element laat zien dat leerlingen binnen betekenisvolle praktijken te maken krijgen met problemen waarvoor ze oplossingen willen zoeken. Hiervoor construeren ze instrumenten, bijvoorbeeld schema’s of plattegronden. Het tweede element geeft aan dat er door het curriculum een voor leerlingen herkenbare rode draad loopt, dat ruimte laat voor verschillen tussen leerlingen. Het leertraject is tevens gebaseerd op inschattingen van de leerkracht over de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen, die indien nodig bijgesteld worden in samenspraak met de leerling. Het curriculum is dus tegelijkertijd systematisch en flexibel.


Tijdsinvestering

2 uren per bijeenkomst, voor de totale reeks 6 uren


Locatie en tijden

Locatie: Alkmaar, De Activiteit

Tijd: 17.00 – 19.00 uur

Data: woensdag 10 april, 22 mei en 18 september 2019

Voor koffie, thee en een lekker broodje wordt gezorgd

Onze locaties

Inschrijvingen

Reserveer deze cursus voor u en/of uw collega's
AlkmaarAlkmaar
woensdag 22 mei 2019 van 17.00-19.00 uurwoensdag 18 september 2019 van 17.00-19.00 uur

Ik wil mij als particulier inschrijven


x cursisten (€ p/p) + x certificering (€ p/p)


Totaalprijs

Het verzenden kan even duren!

U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail


Blijf op de hoogte van nieuws