Basiscursus VVE Startblokken en Basisontwikkeling

Inhoud van deze cursus

Startblokken en basisontwikkeling gaan uit van een benadering van het jonge kind waarin spel centraal staat. Als professional speel je mee met kinderen, waarbij interactie heel belangrijk is. Startblokken is één van landelijk erkende VVE aanpakken (NJI 2016). De cursus leidt op tot een Startblokkencertificaat, waarmee de deelnemer laat zien zelfstandig te kunnen werken met de VVE methodiek Startblokken. In Startblokken en Basisontwikkeling wordt al langere tijd ingestoken op de kwaliteit van een niet-programmagerichte, maar mensgerichte professionalisering. Permanente scholing en begeleiding is de kern van kwaliteit.


Dit ga je leren

 • Creëren van een pedagogische basis en ontwikkelingsbevorderende interactie
 • Ontwerpen van een betekenisvol activiteitenaanbod en een rijke speel/leeromgeving
 • Systematisch begeleiden
 • Organiseren van verschillende activiteiten
 • Handelingsgericht observeren, registreren en evalueren
 • Samenwerken met ouders
 • Samenwerken met collega’s

Zo gaan we te werk

We werken in kleine groepen (minimaal 8 deelnemers), waardoor er veel ruimte is om te werken aan eigen leervragen.

De eerste bijeenkomst heeft de volgende opbouw:

 • Introductie van het thema / onderwerp van een bepaalde periode met praktijkvoorbeelden en een kleine inleiding.
 • Activiteiten in groepen om het thema / onderwerp te herkennen en te erkennen. Bijvoorbeeld inbrengen van eigen ervaringen, analyseren en bespreken van meer praktijksituaties, verkennen van materialen. Belangrijke vragen en opmerkingen worden plenair besproken.
 • Samen oefenen en voorbereiden voor toepassen in de eigen praktijk.
 • Afspraken maken over toepassen en klasbezoeken.
 • Afspraken maken over intervisie, maatjeswerk, bouwoverleg, rol bouwcoördinator e.d.

De daaropvolgende bijeenkomsten zien er in grote lijnen als volgt uit:

 • Presenteren van en reflecteren op praktijkactiviteiten uit de tussenliggende periode.
 • Bespreken, verhelderen en verdiepen van vragen en ervaringen die daaruit naar voren komen.
 • Vervolgen van het thema / onderwerp met nieuwe deelonderwerpen, oefeningen, informatie. Of: Gezamenlijke oriëntatie op een volgend thema / onderwerp op basis van praktijksituaties activeren van voorkennis en van opvattingen en toevoegen van nieuwe informatie.
 • In het laatste geval verder met: Analyseren van praktijken om het nieuwe thema te herkennen en erkennen
 • Voorbereiden van praktijkactiviteiten voor de volgende periode en afspraken maken over groeps- en klasconsultaties.
 • Samenvatting van hoofdpunten uit de bijeenkomst en nalopen van de afspraken.

Groepsconsultatie

Tussen de studiebijeenkomsten in zijn er groepsconsultaties ( 16 groepsbezoeken van 1 uur: totaal: 16 uur). Tijdens deze groepsconsultaties staan de eigen praktijk en leervraag centraal. De consultatie wordt gefilmd en duurt ongeveer een half uur, waarna gelijk een nagesprek met de nascholer van een half uur plaatsvindt. Tijdens dit nagesprek wordt gezamenlijk gereflecteerd op de gekozen activiteit, nagedacht over vervolgaanbod en de eigen leervraag en de voortgang in het portfolio besproken en bekeken.

Literatuur

Gedurende de training worden het boek ‘Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw’ (Janssen-Vos & Van der Meer, 2017) en relevante artikelen gelezen, die per bijeenkomst worden uitgedeeld. Voor de kinderopvang worden de boekjes uit de Startblokken voor de kinderopvang serie gebruikt ( De Activiteit).

Portfolio

Gedurende de cursus werk je aan een portfolio. Aan het eind volgt een portfoliogesprek. Bij een voldoende beoordeling van het portfolio krijg je het Startblokkencertificaat.


Tijdsinvestering

De scholing omvat 65 contacturen, opgebouwd uit: 48 uren voor de studiebijeenkomsten (16 bijeenkomsten van 3 uur), 16 uren voor groepsconsultaties (bezoek en nagesprek) en 1 uur voor het portfoliogesprek.
Per cursusjaar zijn er 8 bijeenkomsten en 8 consultaties.

Zelfstudie: 1,5 uur per studiebijeenkomst voor het lezen van boek en artikelen (24 uur), 1 uur voorbereiding per groepsbezoek (16 uur) en 1 uur per studiebijeenkomst voor werken aan het portfolio (16 uur)


Locatie en tijden

Locatie: Alkmaar, Molenbuurt 24

 

Data bijeenkomsten:

2019: 19 september, 10 oktober, 28 november,

2020: 9 januari, 13 februari, 19 maart, 16 april, 14 mei, 17 september, 8 oktober, 19 november

2021: 7 januari, 11 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei.

 

Geef even bij de inschrijving aan of je voorkeur uitgaat naar de middag (14-17 uur), eind van de middag (16-19 uur, met een broodje), of avond (18.30-21.30 uur). Indien mogelijk houden we dan rekening met de voorkeuren van de deelnemers.

 

 

Onze locaties

Blijf op de hoogte van nieuws