Basiscursus Startblokken en Basisontwikkeling voor aanstaande trainers

Inhoud van deze cursus

Vind je dat Startblokken de manier is om met jonge kinderen te werken en wil je pm-ers en leerkrachten hierin opleiden en coachen? Dan is deze opleiding precies iets voor jou.

Startblokken is erkend als een volledig integrale VVE-aanpak en is beoordeeld als goed onderbouwd (NJI Deelcommissie ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn d.d 04-06-2015). Met als toelichting bij deze erkenning:
De visie van het programma is duidelijk en goed, het programma is adaptief en ontwikkelingsgericht.

Als Startblokkentrainer ben je in staat om op een ontwikkelingsgerichte manier een Startblokkentraining met de deelnemers op te bouwen, deelnemers te coachen en te begeleiden bij hun eigen ontwikkeling met behulp van het portfolio.


Dit ga je leren

 • Kennis en inzicht in de pedagogiek en methodiek van Startblokken en Basisontwikkeling
 • Op ontwikkelingsgerichte wijze training en ondersteuningsactiviteiten uitvoeren, waaronder een oriëntatie- en invoeringstraject Startblokken
 • Samen met deelnemers een Startblokkenportfolio opbouwen waarbij reflectie een centrale rol inneemt

Zo gaan we te werk

De concrete inhoud ziet er als volgt uit:

Dag 1:
Startblokken: een spelgeoriënteerd werkplan vanuit een Vygotskiaanse benadering. Positionering van het werkplan: historisch en conceptmatig

Dag 2:
Spelactiviteiten en de rol van de professional

Dag 3:
Taal en beginnende geletterdheid in Startblokken

Dag 4:
Mondelinge taal en interactie

Dag 5 en 6:
Ontwikkelingsgericht trainen en begeleiden

Om gecertificeerd te worden werkt de cursist aan een eigen logboek en portfolio. In het logboek wordt bijgehouden welke activiteiten in het kader van Startblokken worden uitgevoerd. Het gaat daarbij om:

 • een oriëntatietraject
 • een invoeringstraject
 • groepsbezoeken en nagesprekken
 • bouwbijeenkomsten

Literatuur

 • Boek Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw
 • Boek Zoeken naar woorden
 • Boek Spel en Ontwikkeling
 • Invoeringsbrochure
 • Artikelen uit Zone
 • Is it play – B. van Oers
 • Een zelfgekozen boek ter verdieping
 • Andere recente artikelen uit verschillende vakbladen
 • Artikelen uit de actualiteit

Tijdsinvestering

Tijdsinvestering basiscursus:

 • 36 contacturen (6 bijeenkomsten van 6 uren)
 • 40 studie-uren (lezen artikelen en boeken)

Tijdsinvestering certificering: 48 uur contacturen en goedgekeurd portfolio

Om voor certificering in aanmerking te komen en als officiële Startblokkentrainer geregistreerd te worden, worden de 36 uren van de Basiscursus aangevuld met nog eens 12 contacturen door deel te nemen aan:

 • 1 verplichte verdiepingsdag ‘Werken met de Digitale HOREB’ (6 uren).
 • Een keuze uit:
  1. studiedagen uit het overige aanbod van De Activiteit (m.b.t. de onderbouw)
  2. deelname aan studiedagen of colleges van de OGO-Academie (m.b.t. de onderbouw)
  3. supervisie op de werkvloer, uitgevoerd door medewerkers van De Activiteit
  4. studiedagen op de eigen werkplek (1 x 6 uren of 2 x 3 uren)
  5. verdiepingsdagen Startblokken van Basisontwikkeling
  6. coach tweedaagse

Voor certificering werk je daarnaast aan het portfolio:

 • bijhouden van het logboek en opbouwen van het portfolio gedurende de cursus (40 uren)

 

Trainers volgen na certificering elke 2 jaar een hercertificeringstraject om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten.
Hiervoor nemen ze deel aan naar keuze:

 • het trainersnetwerk (hierin wordt o.a. aandacht besteed aan HOREB), of
 • een HOREB verdiepingsdag én een andere verdiepingsdag naar keuze, of
 • een HOREB verdiepingsdag én de tweejaarlijkse Startblokkenconferentie

Opleidingseisen

Inschrijven voor deze cursus kan alleen voor deelnemers met een afgeronde HBO-opleiding; of met een MBO-4 opleiding in combinatie met meer dan 5 jaar ervaring als coach of leidinggevende.
In het laatste geval volgt voor de start van de cursus een assessment. Kosten assessment: € 130,-

(Als trainers geen coachervaring hebben, dan volgen ze voor certificering naast de Basiscursus Trainer Startblokken de Coach-tweedaagse)

Wilt u s.v.p. aangeven op aanmeldingsformulier onder opmerkingen of u:

 • HBO geschoold bent of
 • MBO-4 geschoold met minimaal 5 jaar werkervaring en/of
 • ervaring heeft met coachen

Locatie en tijden

Locatie: Centrale locatie

Data:

Groep c.:

 • 16 april 2021
 • 21 mei 2021
 • 10 september 2021
 • 5 november 2021
 • 3 december 2021
 • nader te bepalen

Groep d.:

 • 17 september 2021
 • 15 oktober 2021
 • 12 november 2021
 • 10 december 2021
 • 14 januari 2022
 • 11 februari 2022

Groep e:

 • 8 april 2022
 • 10 juni 2022
 • 9 september 2022
 • 23 september 2022
 • 7 oktober 2022
 • 11 november 2022

Tijd: 09.30 – 16.00 uur

Onze locaties

Inschrijvingen

Reserveer deze cursus voor u en/of uw collega's

  Cursus- en vergadercentrum Domstad
  8-4-2022, 10-6-2022, 9-9-2022, 23-9-2022, 7-10-2022 en 11-11-2022 van 9.30-16.00 uur
  Ik wil mij als particulier inschrijven

  x cursisten (€ p/p) + x certificering (€ p/p)


  Totaalprijs

  Het verzenden kan even duren!

  U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail


  Blijf op de hoogte van nieuws