Basiscursus Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de onder- en bovenbouw (gemixt)

Inhoud van deze cursus

Werken vanuit Ontwikkelingsgerichte principes betekent vooral leren ontwerpen van interessante, vakoverstijgende spel- en onderzoeksactiviteiten waarin jij als leerkracht én de leerlingen van je groep hun ‘ei kwijt’ kunnen. Wie nieuwsgierig onderzoekt en zelf zin kan geven aan kennis en vaardigheden leert meer én beter. De rol van de leerkracht is delicaat. Je stuurt, onderhandelt, coacht en instrueert zonder het leerproces uit de handen van leerlingen te nemen.
In deze gemixte basiscursus leer je OGO vorm te geven in de onder- en bovenbouw. Je leert werken vanuit een spelgeoriënteerd curriculum waarin spel en onderzoek aan de basis staan. In deze basiscursus wordt helder hoe je dat vorm geeft. Uiteraard oefen je in je eigen praktijk en ervaar je wat OGO voor jouw professionele ontwikkeling betekent.


Dit ga je leren

 • De basisprincipes van OGO. Wat is OGO? Waar komt het vandaan? Wat zijn de speerpunten?
 • Ontwikkeling van de spel- en onderzoeksactiviteiten. Welk spel is mogelijk? Wat laten kinderen zien in hun spel? Hoe roep je vragen van kinderen op? Hoe verhouden spel en onderzoek zich tot elkaar?
 • Doelgericht ontwerpen. Doelgericht spel-, onderzoeks-, lees/schrijf-, en reken-wiskundeactiviteiten ontwerpen, begeleiden en evalueren met de observatiemodellen en de doelencirkel.
 • De bemiddelende rol van de leerkracht. Spelbegeleiding in een thema. De vijf impulsen. Leren plannen van jouw rol bij spelbegeleiding en onderzoek doen.
 • Een gevorderde lezer en schrijver worden in spel en onderzoek. Vakintegratie en het verbinden van lezen en schrijven aan spel en onderzoek.
 • Aandacht voor bewust groeperen van kinderen. In spel- en onderzoeksactiviteiten leren van en met elkaar, opbouwen van een onderzoeksgemeenschap.
 • Resultaten in beeld. Leren evalueren en werken met groepsplannen en portfolio's.

Zo gaan we te werk

In 7 bijeenkomsten wordt steeds een koppeling gemaakt tussen theorie, praktijk en de eigen leervraag van de deelnemer. De eigen praktijk staat altijd centraal, wat je leert kun je dus direct toepassen in jouw eigen groepspraktijk.
Literatuur die we gebruiken en je bij aanvang van de cursus krijgt:

 • Keuze uit: De nieuwe Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw (Janssen-Vos & van der Meer, 2017) of Vakken en vorming in onderzoek (de Koning, 2013).
 • Actuele artikelen uit tijdschrift Zone, voor spelend en onderzoekend leren

Tijdsinvestering

Bewijs van deelname: 30 uur

 • 17,5 contacturen (7 × 2,5 uur)
 • 12,5 uur literatuurstudie en het werken aan je eigen plan in de praktijk

Kosten:
€ 655,- per deelnemer incl. materiaal (map/boek naar keuze). Daarbij ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.


Locatie en tijden

Deze gemixte basiscursus hebben we speciaal samengesteld voor geïnteresseerde leerkrachten in regio Enschede. De cursus zal plaats vinden op één van de deelnemende scholen en doorgang vinden bij de minimale inschrijving van 8 deelnemers.

Locatie: Enschede (docenten: Levineke van der Meer & Lorien de Koning)
7 Vrijdagmiddagen van 14.30 – 17.00 uur

Data

 • 11 januari 2019
 • 8 maart 2019
 • 12 april 2019
 • 21 juni 2019
 • nog 3 bijeenkomsten vanaf september 2019 (data volgen zo spoedig mogelijk)

Onze locaties

Blijf op de hoogte van nieuws