Gemixte Basiscursus Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Inhoud van deze cursus

Werken vanuit Ontwikkelingsgerichte principes betekent dat je spelverhalen met leerlingen kunt opbouwen waarin betekenisvolle spel- en onderzoeksactiviteiten centraal staan en sociaal-culturele praktijken samen met kinderen worden opgebouwd.
Wie vanuit nieuwsgierigheid onderzoekt en zelf zin kan geven aan kennis en vaardigheden leert meer én beter. De rol van de leerkracht is delicaat. Je stuurt, onderhandelt, coacht en instrueert zonder het leerproces uit de handen van leerlingen te nemen.
In deze gemixte basiscursus leer je OGO vorm te geven in de onder- en bovenbouw. Je leert werken vanuit een spel georiënteerd curriculum waarin spel en onderzoek aan de basis staan. In deze basiscursus wordt helder hoe je dat vorm geeft. Uiteraard oefen je in je eigen praktijk en ervaar je wat OGO voor jouw professionele ontwikkeling betekent.


Dit ga je leren

 • De basisprincipes van OGO Wat is OGO? Waar komt het vandaan? Wat zijn de speerpunten? Wat bedoelen we met de 3 B’s?
 • Ontwikkeling van de spelactiviteit en de onderzoeksactiviteit Welk spel is mogelijk? Wat laten kinderen zien in hun spel? Hoe roep je vragen van kinderen op? Hoe verhouden spel en onderzoek zich tot elkaar?
 • Doelgericht ontwerpen Doelgericht spel-, onderzoeks-, lees/schrijf-, en RW- activiteiten ontwerpen, begeleiden en evalueren met de observatiemodellen en de doelencirkel.
 • De bemiddelende rol van de leerkracht Spelbegeleiding in een thema. De vijf impulsen. Leren plannen van jouw rol bij spelbegeleiding en onderzoek doen.
 • Een gevorderde lezer en schrijver worden in spel en onderzoek. Vakintegratie en het verbinden van lezen en schrijven aan spel en onderzoek.
 • Aandacht voor bewust groeperen van kinderen. In spel- en onderzoeksactiviteiten leren van en met elkaar, opbouwen van een onderzoeksgemeenschap.
 • Werken met HOREB Oriënteren op het digitale observatiesysteem voor het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van Ontwikkelingsgericht Onderwijs
 • Resultaten in beeld. Leren evalueren en werken met portfolio's.

Zo gaan we te werk

Afhankelijk van de wensen van de scholen en de deelnemers zijn de volgende onderdelen mogelijk in de gemixte basiscursus:

Bijeenkomsten
De gemixte basiscursus uit 8 bijeenkomsten van 2 uur.
Tijdens de bijeenkomsten zal inhoudelijke input worden gedaan door de nascholer. Er zal achtergrondinformatie en verdieping worden gegeven in de vorm van artikelen en beelden/verhalen uit andere praktijken. Dit wordt gekoppeld aan het ontwerpen voor de eigen praktijk.
Wil je schoolgericht aan het werk gaan met deze cursus? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Groepsbezoekronde
Iedere leerkracht krijgt halverwege de cursus een groepsbezoek. Tijdens de groepsbezoeken staat de eigen leervraag van elke leerkracht centraal. De uitgevoerde activiteit wordt direct met de leerkracht nabesproken. Tijdens deze nabespreking worden aandachtspunten voor vervolg geformuleerd.


Tijdsinvestering

De totale tijdsinvestering voor de cursisten bedraagt: 25 uren

 • 8 bijeenkomsten van 2 uur                                    16 uur
 • 8 x 1 uur; de bijeenkomst voorbereiden,
  werkmaterialen verzamelen, artikelen lezen       8 uur
 • Groepsbezoek voorbereiden,
  eigen activiteiten in de praktijk filmen                1 uur


Kosten:
€ 935,-


Locatie en tijden

Het is mogelijk om deze cursus op verschillende locaties te volgen. Te kiezen uit:
’s-Hertogenbosch, Utrecht of roulerend op de deelnemende scholen. Graag je voorkeur aangeven, op basis van inschrijvingen wordt de locatie bepaald. In overleg is het ook mogelijk om deze cursus bij jou op school te doen (bij 8 inschrijvingen of meer van 1 school) of om de cursus in de avonduren of op andere dagdelen te plannen, neem daarvoor contact op met De Activiteit.

Docent: Lorien de Koning
De bijeenkomsten zijn op 8 middagen van 15.00 tot 17.00 uur

Data

 • donderdag 21 januari 2021
 • dinsdag 2 maart 2021
 • donderdag 1 april 2021
 • dinsdag 18 mei 2021
 • donderdag 24 juni 2021
 • dinsdag 21 september 2021
 • donderdag 14 oktober 2021
 • donderdag 9 december 2021

Onze locaties

Blijf op de hoogte van nieuws