Gemixte Basiscursus Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Inhoud van deze cursus

Werken vanuit Ontwikkelingsgerichte principes betekent dat je spelverhalen met leerlingen kunt opbouwen waarin betekenisvolle spel- en onderzoeksactiviteiten centraal staan en sociaal-culturele praktijken samen met kinderen worden opgebouwd.
Wie vanuit nieuwsgierigheid onderzoekt en zelf zin kan geven aan kennis en vaardigheden leert meer én beter. De rol van de leerkracht is delicaat. Je stuurt, onderhandelt, coacht en instrueert zonder het leerproces uit de handen van leerlingen te nemen.
In deze gemixte basiscursus leer je OGO vorm te geven in de onder- en bovenbouw. Je leert werken vanuit een spel georiënteerd curriculum waarin spel en onderzoek aan de basis staan. In deze basiscursus wordt helder hoe je dat vorm geeft. Uiteraard oefen je in je eigen praktijk en ervaar je wat OGO voor jouw professionele ontwikkeling betekent.


Dit ga je leren

 • De basisprincipes van OGO Wat is OGO? Waar komt het vandaan? Wat zijn de speerpunten? Wat bedoelen we met de 3 B’s?
 • Ontwikkeling van de spelactiviteit en de onderzoeksactiviteit Welk spel is mogelijk? Wat laten kinderen zien in hun spel? Hoe roep je vragen van kinderen op? Hoe verhouden spel en onderzoek zich tot elkaar?
 • Doelgericht ontwerpen Doelgericht spel-, onderzoeks-, lees/schrijf-, en RW- activiteiten ontwerpen, begeleiden en evalueren met de observatiemodellen en de doelencirkel.
 • De bemiddelende rol van de leerkracht Spelbegeleiding in een thema. De vijf impulsen. Leren plannen van jouw rol bij spelbegeleiding en onderzoek doen.
 • Een gevorderde lezer en schrijver worden in spel en onderzoek. Vakintegratie en het verbinden van lezen en schrijven aan spel en onderzoek.
 • Aandacht voor bewust groeperen van kinderen. In spel- en onderzoeksactiviteiten leren van en met elkaar, opbouwen van een onderzoeksgemeenschap.
 • Werken met HOREB Oriënteren op het digitale observatiesysteem voor het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van Ontwikkelingsgericht Onderwijs
 • Resultaten in beeld. Leren evalueren en werken met portfolio's.

Zo gaan we te werk

Afhankelijk van de wensen van de scholen en de deelnemers zijn de volgende onderdelen mogelijk in de gemixte basiscursus:

Bijeenkomsten
De gemixte basiscursus uit 8 bijeenkomsten van 2 uur.
Tijdens de bijeenkomsten zal inhoudelijke input worden gedaan door de nascholer. Er zal achtergrondinformatie en verdieping worden gegeven in de vorm van artikelen en beelden/verhalen uit andere praktijken. Dit wordt gekoppeld aan het ontwerpen voor de eigen praktijk.
Het is mogelijk om de cursus ook op school te laten plaatsvinden als in-company training. In over leg met de school kunnen bijeenkomsten uitgebreid of geschrapt worden. Neem contact met ons op voor een aanbod op maat.

Online groepsbezoekronde
Iedere leerkracht krijgt halverwege de cursus (na 4 bijeenkomsten) een online groepsbezoek. Tijdens deze groepsbezoeken staat de eigen leervraag van elke leerkracht centraal. De leerkracht voert een activiteit uit met een groepje kinderen en maakt hier een film opname van. De leerkracht deelt deze opname (of een fragment daarvan) met de nascholer waarna zij elkaar online treffen tijdens een 1 op 1 coachgesprek in ‘Teams’.


Tijdsinvestering

De totale tijdsinvestering voor de cursisten bedraagt: 26 uren

 • 8 bijeenkomsten van 2 uur                                    16 uur
 • 8 x 1 uur; de bijeenkomst voorbereiden,
  werkmaterialen verzamelen, artikelen lezen       8 uur
 • Groepsbezoek voorbereiden, uitvoeren/filmen
  en coachgesprek online                                           1 uur


Kosten:
€ 965,-
Deze cursus vindt doorgang bij minimaal 9 deelnemers


Locatie en tijden

Het is mogelijk om deze cursus op verschillende locaties te volgen. Te kiezen uit:
’s-Hertogenbosch, Utrecht of roulerend op de deelnemende scholen. Graag je voorkeur aangeven, op basis van inschrijvingen wordt de locatie bepaald.

Docent: Lorien de Koning
De bijeenkomsten zijn op 8 middagen van 15.00 tot 17.00 uur

Data

 • dinsdag 18 januari 2022
 • donderdag 10 maart 2022
 • dinsdag 12 april 2022
 • donderdag 16 juni 2022
 • dinsdag 13 september 2022
 • donderdag 13 oktober 2022
 • dinsdag 15 november 2022
 • donderdag 20 januari 2023

Onze locaties

Blijf op de hoogte van nieuws