Basiscursus Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de bovenbouw

Inhoud van deze cursus

In deze cursus oriënteer je op OGO, je verkent welke activiteiten belangrijk zijn en leert deze ontwerpen. De leerkracht speelt een belangrijke rol. Leertrajecten worden samen met de groep opgebouwd. De ideeën en vragen van leerlingen worden serieus genomen, waardoor de kansen op brede en diepe leerresultaten toenemen. Je stuurt, onderhandelt, coacht en instrueert, zonder het leerproces uit de handen van leerlingen te nemen. In deze basiscursus wordt helder hoe je dit in betekenisvolle activiteiten vorm geeft. Uiteraard oefen je in je eigen praktijk en ervaar je wat OGO voor jouw professionele ontwikkeling betekent.


Dit ga je leren

 • De basis van OGO in de bovenbouw: spelend en onderzoekend leren
 • Onderzoeksactiviteiten ontwerpen en begeleiden
 • Inrichten van een betekenisvolle leeromgeving
 • Sociaal culturele praktijken opbouwen en de rol van de leerkracht
 • Dialogische gesprekken voeren rondom teksten van leerlingen
 • Doelen en inhouden bepalen en leesactiviteiten verbinden aan onderzoek en praktijk
 • Oriënteren op HOREB en een planning in je logboek maken
 • Evalueren, portfolio opbouwen en resultaten in beeld brengen

Zo gaan we te werk

In 8 bijeenkomsten wordt steeds een koppeling gemaakt tussen theorie, praktijk en de eigen leervraag van de deelnemer.
De eigen praktijk staat altijd centraal, wat je leert kun je dus direct toepassen in jouw eigen groepspraktijk.

Literatuur die we gebruiken:

 • Leren in en over de wereld (red. 2022)
 • Themaplanning uit de digitale Horeb
 • Actuele artikelen uit tijdschriften bv. Zone, voor spelend en onderzoekend leren
 • Het dagelijks nieuws uit de krant – wat is de actualiteit?

Tijdsinvestering

Bewijs van deelname: 26 uur

 • 16 contacturen (8 x 2 uur)
 • 10 uur literatuurstudie en het werken aan je eigen plan in de praktijk

Locatie en tijden

Locatie: Centrale plek in Nederland of roulerend op de deelnemende scholen
van 15.00 – 17.00 uur

Docent: Lorien de Koning

  8 bijeenkomsten van 15.00 – 17.00 uur

  Data:

  • Bij genoeg belangstelling plannen we data

  – Deze cursus vindt doorgang bij minimaal 9 deelnemers –

Onze locaties

Blijf op de hoogte van nieuws