Basiscursus leiding geven aan een OGO community

Inhoud van deze cursus

Voor leidinggevenden - 4 dagen door het jaar heen


Dit ga je leren

 • We spelen en onderzoeken de rol van leidinggeven aan een OGO community
 • Elke dag begint met een actualiteit op het gebied van leiderschap in een ‘Actuakring’
 • De ochtenden zijn gericht op ervaringen uitwisselen en input krijgen op OGO leiderschap
 • De middagen zijn gericht op vertaalslagen maken naar de eigen praktijk
 • De activiteiten worden vanuit de 5 impulsen opgebouwd
 • Je schrijft elk van de vier dagen het begin van een nieuw hoofdstuk van je eigen ontwikkelverhaal als OGO leidinggevende
 • We werken met een spelbiografie om het spel van leiderschap zichtbaar te maken

Zo gaan we te werk

Dag 1 Koers en Kompas – richting geven aan OGO

Uitgangspunten – Wat betekent CHAT – op wiens schouders ga je staan?
Het spelverhaal van de leidinggevende – welk spel speel je als leidinggevende?
Op zoek in de bronnen in beeld: Boekenserie Van Gorcum – tijdschrift Zone – OGO Academie – De Activiteit
Het spel van de sociaal-culturele OGO praktijk: spelend en onderzoekend werken aan OGO
kwaliteit.

Dag 2 Spelend en onderzoekend bouwen aan OGO kwaliteit

Elke OGO gemeenschap heeft zijn eigen verhaal: een learning story
Het spel ‘CHANGE’ – de triangel
OGO kwaliteitskaart als uitgangspunt
Wat ga jij onderzoeken – wat is jouw perspectief voor OGO ontwikkeling in de school – waar begint jouw verhaal.

Dag 3 De spin in het web – de leidinggevende

De kern van leiderschap vanuit OGO perspectief
Vaardigheden in leiding geven vanuit een OGO perspectief
Rollen en verantwoordelijkheden in een OGO community – chain of responsibility
In gesprek met bestuur en inspectie over OGO kwaliteit
Welk spel speel je als leidinggevende – spelbiografie

Dag 4 Werken met een OGO – team

Het team als community of learners
Onderzoekende houding van het team – Innovatie en teamvaardigheden
Een reflectieve cultuur – Wat is de winst voor kinderen?
Welk spel speel je samen met het team – wat is jullie sociaal culturele praktijk?

Bronnen:

Brochure Leidinggeven in een OGO school (vernieuwde uitgave maken, passend bij het aanbod)
OGO kwaliteitskaart
Triangel Engestrom
Chain of responsibility Tharp & Gallimore
Artikelen uit Zone
Invoeringshoofdstukken uit de diverse boeken
Brochure ‘Coöperatieve werkvormen in werk en overleg’


Tijdsinvestering

28 contacturen

 


Locatie en tijden

Locatie: Op wisselende locatie op (deelnemende) scholen.

Data:

 • Dinsdag 14 september 2021 2021
 • Dinsdag 12 oktober 2021
 • Dinsdag 16 november 2021
 • Dinsdag 14 december 2021

Tijd: van 9.00 – 16.00 uur

– Deze cursus vindt doorgang bij minimaal 6 deelnemers –

Onze locaties

Blijf op de hoogte van nieuws