Coronavirus 5

Nieuws

Gisteren hebben we opnieuw geluisterd naar het persbericht m.b.t. de geldende coronamaatregelen.
Premier Rutte vertelde ons dat de nieuwe maatregelen niet alleen regionaal ingezet worden maar dat de maatregelen voor de komende 3 weken landelijke geldende maatregelen zijn.

Voor ons werk betekent dit dat we graag met de scholen, kinderdagverblijven en andere instellingen overleggen op welke manier wij ons werk kunnen voortzetten. Voor ons zijn hierbij de volgende zaken van belang:

  • Bijeenkomsten op locatie kunnen doorgaan met een maximaal aantal deelnemers van 30. Belangrijke kanttekeningen hierbij zijn:
    • Dat er in de ruimte waar de bijeenkomst plaatsvindt er tenminste 1,5 meter tussen de nascholer en de deelnemers onderling, gehandhaafd kan worden.
    • De ruimte voldoende geventileerd is.
    • Er sprake is van een schone werkplek.
  • Groepsbezoeken kunnen doorgang vinden zonder dat IB-ers en coördinatoren meelopen. Op deze manier zien wij voldoende kans om afstand te houden als volwassenen onderling. Daarbij is het van belang dat ook deze ruimtes voldoende geventileerd worden en schoon zijn.

Tot slot kunnen wij in overleg ook online bijeenkomsten verzorgen. Op deze manier kunnen wij onze nascholing voortzetten.

Voor trainingen en netwerken die wij verzorgen op centrale locaties en waarbij personen van verschillende instellingen bij elkaar komen betekent dit het volgende:

  • De locaties die wij huren voldoen aan de richtlijnen zoals het RIVM deze met ons deelt.
  • Aan de hand van de deelnemerslijsten houden wij bij wie er aanwezig is geweest. Mocht het nodig zijn dat wij contact opnemen met u dan gebruiken wij hiervoor de gegevens die afgegeven zijn bij de inschrijving. Twijfelt u of deze gegevens kloppend zijn? Dan vragen wij u contact op te nemen met ons secretariaat: info@de-activiteit.nl.

Tot slot. Zelf maken wij geen gebruik van het openbaar vervoer maar komen wij met de auto naar de verschillende locaties. Op deze manier hopen we ook tijdens het reizen een zo klein mogelijk risico te nemen.
Mocht u twijfelen over uw deelname aan een cursus of netwerk. Of wellicht heeft u vragen over de nascholing bij u op locatie? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Inge Haarsma, directeur

 

Contactgegevens nascholers De Activiteit:

Tonny Bruin – t.bruin@de-activiteit.nl – 06 132 993 78
Inge Haarsma – i.haarsma@de-activiteit.nl – 06 132 993 73
Lorien de Koning – l.dekoning@de-activiteit.nl – 06 132 993 82
Levineke van der Meer – l.vandermeer@de-activiteit.nl – 06 132 993 81
Bea Pompert – b.pompert@de-activiteit.nl – 06 132 993 71
Isabelle Vingerhoets – i.vingerhoets@de-activiteit.nl – 06 132 993 72
Hermien de Waard – h.dewaard@de-activiteit.nl – 06 132 993 76

Terug naar overzicht
Blijf op de hoogte van nieuws