Afzegging en annuleringen m.b.t. Covid-19

Nieuws

Trainingen/nascholing op locatie:
Het komt steeds vaker voor, professionals moeten wachten tot zij hun uitslag hebben ontvangen van de Coronatest en zitten hierdoor thuis. Wij zien dat scholen en kinderdagverblijven heel creatief zijn en als het gaat om één of twee professionals lossen zij dit vaak intern op. Echter gebeurt het ook dat er meerdere collega’s afwezig zijn waardoor het uitvoeren van groepsbezoeken of bijeenkomsten op locatie niet lukt. De nascholer die actief is in uw organisatie zal dan kijken of er ruimte in de agenda is om deze afspraken te verzetten. Er zal gekeken worden of de gemiste uren binnen een korte periode in te halen zijn, in ieder geval binnen 6 tot 8 weken en binnen het kalenderjaar waarin het werk zou plaatsvinden. Lukt dit niet dan zullen wij het aantal uren dat open staat op uw factuur in mindering brengen. Heeft u de factuur al voldaan dan ontvangt u een creditfactuur.
Wij doen er zelf alles aan om rekening te houden met de geldende maatregelen. Toch kan het gebeuren dat ook één van onze nascholers te maken krijgt met aan Corona gerelateerde klachten. Wanneer dit het geval is zullen wij dit op een zelfde manier  oplossen.

Afzegging cursus/netwerk:
Mocht het voorkomen dat een cursist een bijeenkomst mist doordat hij of zij aan Corona gerelateerde klachten heeft dan worden er individuele afspraken gemaakt. Dit kan inhouden dat de cursist een vervangende opdracht ontvangt en/of overleg heeft met de cursus- of netwerkleider via ‘Teams’. Als het niet lukt om de cursus op een goede manier af te ronden dan maken wij individuele afspraken over een (gedeeltelijke) terugbetaling. Indien de cursus- of netwerkleider niet aanwezig kan zijn bij een bijeenkomst wordt er eerst gekeken of een collega deze werkzaamheden over kan nemen. Lukt dit niet dan zullen de cursusdata doorschuiven en zal er aan het einde van de cursus of netwerk-cyclus een nieuwe datum geprikt worden.
Kan een totale cursus geen doorgang vinden omdat wij elkaar niet meer kunnen treffen dan zullen de bijeenkomsten online doorgaan. Mocht ook het online verzorgen van de cursus om welke reden dan ook niet lukken, dan zullen wij ook deze kosten aan u terugstorten.

Voor dit moment gaan we er vanuit dat we er weer een mooi cursusjaar van kunnen maken met elkaar. We zijn goed gestart en zien hele mooie inhoudelijke ontwikkelingen op de verschillende locaties. Wij genieten enorm van het werk op de vloer en hopen dat we dit ook kunnen blijven voortzetten.
Mocht u vragen hebben over het afzeggen of annuleren van trainingen op locatie of cursussen/netwerken, schroom dan niet om contact op te nemen.

Inge Haarsma
06-13299373/i.haarsma@de-activiteit.nl

Terug naar overzicht
Blijf op de hoogte van nieuws