Train de trainer Thuis in school

Nieuws

Pilot: Samen werken aan educatief partnerschap
Een handleiding voor het opzetten van een Schoolleergemeenschap met ouders

Doelgroep: Intern begeleiders, oudercontactpersonen, directies en bouwcoördinatoren binnen de basisschool.

Aanleiding:
De afgelopen vier jaar heeft de Activiteit in opdracht van het NRO samengewerkt met de VU Amsterdam aan het onderzoeksproject Thuis in school: een onderzoek naar ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs. In dit project werkten leerkrachten, ouders en onderzoekers samen om vorm te geven aan het concept educatief partnerschap. Tijdens dit onderzoek bleken de schoolleergemeenschappen een belangrijke schakel om ouders en leerkrachten te verbinden, zodat zij elkaars perspectief en mogelijkheden beter leren kennen en vorm kunnen even aan educatief partnerschap in de school. Uit dit succes groeide het idee om een handleiding en een workshop te ontwikkelen voor leerkrachten en andere onderwijsprofessionals die ook aan de slag willen met educatief partnerschap in de school.

Doel:
Deze pilot is bedoeld om de uitgangspunten, opzet en werkwijze van het project Thuis in school te leren kennen en te vertalen naar de eigen werkplek.

Inhouden:

  • Achterliggende uitgangspunten en gemaakte keuzes.
  • Werkwijze van de Schoolleergemeenschappen.
  • Opbouw van de bijeenkomsten.
  • Vertaalslag voor de eigen praktijk.


Opzet van de dag:

  • Kennismaken met elkaar en de handleiding Samen werken aan educatief partnerschap.
  • Introductie van de uitgangspunten van het project Thuis in school.
  • Inzicht in de werkwijze en opbouw van een Schoolleergemeenschap met ouders.
  • Helder krijgen van de opbouw van de bijeenkomsten.
  • Vertaalslag naar de eigen praktijk (onderdelen of het geheel aanbieden)


Datum:
Maandag 9 november 2020 – 9.00-15.00 uur – pandje in Alkmaar

Kosten: De training is gratis.
We vragen wel jullie inzet en feedback op de trainingsdag en er wordt € 25,- in rekening gebracht voor de lunch en een uitgedraaide handleiding.

Wil je graag meedoen? Stuur dan een e-mail naar info@de-activiteit.nl

Terug naar overzicht
Blijf op de hoogte van nieuws