Coronavirus 2

Nieuws

Ruim twee weken terug schreef ik u met het idee dat de maatregelen zoals de overheid deze aan ons voorschrijft, tot 6 april 2020 van kracht zouden zijn.

Helaas neemt het aantal besmettingen nog steeds toe en zien wij via de media de ernstige gevolgen hiervan voor o.a. de gezondheid van mensen en de druk op de gezondheidszorg. Dit maakt dat de maatregelen in ieder geval van kracht zullen zijn t/m 28 april 2020 en ook wij onze werkzaamheden vanuit huis zullen oppakken.

Velen van u hebben opnieuw contact gehad met de betrokken nascholer deze week. Het is mooi en goed om te zien dat alle partijen flexibel zijn en dat het tot nu toe goed lukt om passende oplossingen te vinden. Wij proberen nieuwe afspraken te maken in de periode vanaf 28 april 2020 tot de zomervakantie, voor de al lopende trajecten op locatie. Helaas is het niet mogelijk om die uren in het volgende cursusjaar mee te nemen. Wel kunnen wij de geplande uren in overleg op andere manieren inzetten. Verschillende initiatieven hebben hiervoor al vorm gekregen. Denk hierbij aan een extra ronde groepsbezoeken in de periode tot de zomervakantie i.p.v. een geplande bijeenkomst in april. Een bouwoverleg via ‘Teams’ met een nascholer erbij om te sparren of een stukje inhoudelijke feedback op ontwikkelplannen die er liggen op school. Verken samen met mijn collega’s wat er mogelijk is.

Voor cursussen geldt dat wij opnieuw data hebben geprikt voor de bijeenkomsten die vallen in de periode tot eind april. De bijeenkomsten schuiven door en worden indien nodig in volgend schooljaar gepland.

In de week van 21 april zal de minister-president ons opnieuw op de hoogte brengen van de maatregelen die vanaf eind april zullen gaan gelden. Wij zullen dan ook weer contact met u opnemen als dit nodig is.

Onderaan dit schrijven vindt u nogmaals de contactgegevens van onze nascholers. Heeft u vragen schroom niet en bel of mail ons gerust.

Voor nu wens ik iedereen gezondheid en sterkte toe.

Vriendelijke groet,

Inge Haarsma (Dir.)
i.haarsma@de-activiteit.nl – 06-13299373

Contactgegevens nascholers De Activiteit:

  • Tonny Bruin – t.bruin@de-activiteit.nl – 06 132 993 78
  • Lorien de Koning – l.dekoning@de-activiteit.nl – 06 132 993 82
  • Levineke van der Meer – l.vandermeer@de-activiteit.nl – 06 132 993 81
  • Bea Pompert – b.pompert@de-activiteit.nl – 06 132 993 71
  • Isabelle Vingerhoets – i.vingerhoets@de-activiteit.nl – 06 132 993 72
  • Hermien de Waard – h.dewaard@de-activiteit.nl – 06 132 993 76
Terug naar overzicht
Blijf op de hoogte van nieuws