Film: ‘De volgende bladzij!’ (Samen op weg naar groep 4)

Nieuws

Na het grote succes van het eerste deel van de documentaire is hier nu deel 2: ‘De volgende bladzijde’. In de volgende bladzijde zien we de kinderen van juf Marie-Louise aan de slag in het laatste thema van het schooljaar. Het thema gaat over ‘Heksen’ en ‘Muziek maken’. Door samen in een verhaal te duiken over allerlei heksen met verschillende hobby’s kan Marie-Louise verbindingen maken met haar groep. Verbindingen tussen muzikale vorming en lezen en schrijven, verhalen over heksen en hun geschiedenis en het lezen van complexe informatieve teksten. De spelverhalen blijven bij dit alles voorop staan. In hun spel krijgen de leerprocessen de kwaliteit die nodig is om de leerlingen stappen voorwaarts te laten zetten en goede lezers en schrijver te worden. De volgende bladzijde kan niet los gezien worden van het eerste deel die het verhaal vertelt van de Ontwikkelingsgerichte aanpak van het leesonderwijs in groep 3. Deze film brengt in beeld hoe spelverhalen er voor zorgen dat lees- en schrijfactiviteiten echte sociale geletterdheidspraktijken worden. De leerlingen ontwikkelen hun taal in brede zin en schrijven en leen zich de wereld in. De inhouden van de spelverhalen, de prentenboeken, de eigen teksten van leerlingen, filmpjes, informatieve boeken en boekjes voor beginners zorgen voor intrinsieke motivatie en een groot gevoel van competentie. Iedereen kan altijd mee praten, mee schrijven en mee lezen, ook al ken je nog geen woord Nederlands. ‘De volgende bladzijde’ is dus deel 2 van ons verhaal. De boodschap die de leerlingen de kijker in deze film meegeven is tweeledig:

  • “Wij gaan naar groep 4 en wij zijn er klaar voor”.
  • “ Natuurlijk verschillen wij in onze taalontwikkeling en leesvaardigheid, maar zin in leren en zin in lezen staat bij iedereen voorop”.

Ben je benieuwd naar deel 2 van ons verhaal? Neem contact met ons op voor de organisatie van een filmavond.

Terug naar overzicht
Blijf op de hoogte van nieuws