In Herinnering Frea Janssen-Vos (1942-2018)

Nieuws

Frea is afgelopen zaterdag overleden. Wij zijn daar verdrietig over en missen haar.
Veel collega’s hebben ons de laatste dagen geschreven met persoonlijke herinneringen aan haar.
Daarin wordt duidelijk hoe zeer zij het verschil heeft gemaakt voor professionals die werkten en werken met jonge kinderen.
Een oud-collega van ons schrijft: “Zij is één van de mensen die echt werken vanuit hart en ziel en die daarbij ook nog eens durfde te staan voor haar standpunten. Een groot verlies.”
Frea is voor ons, als medewerkers van ‘De Activiteit’ en alle betrokkenen bij Ontwikkelingsgericht Onderwijs, van onschatbare waarde geweest.
Als denker, auteur van talloze artikelen en boeken en als rots in branding van het soms zware werk om de kwaliteit van het onderwijs aan jonge kinderen te waarborgen én te verbeteren. Het zat lang niet altijd mee!

Als ex-kleuterleidster heeft zij haar hele werkzame leven kleuters voorop gesteld. Zij koos altijd voor de werkers in het veld. Zalen vol aandachtige kleuterleerkrachten en andere praktijkpedagogen gaf zij niet alleen inspiratie en goede ideeën, zij gaf ze vooral moed om door te gaan vóór de stem van jonge kinderen en hun spel en tegen de geslotenheid van de programma’s met hun eisen en toetsen. Daarbij zocht zij altijd de verbinding met theorie en onderzoek.
Het werk van Elly Singer en vooral Bert van Oers gebruikte zij om de praktijk te versterken. Zij had de volle overtuiging dat theorie en praktijk niet zonder elkaar kunnen en dat idee belichaamde zij als geen ander.
Frea stimuleerde Niko Fijma en mij in 2002 het Landelijk Centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs ‘De Activiteit’ te starten. Zij heeft ons altijd, ook na haar pensionering, met alles geholpen. Ook bleef zij publiceren. Dat resulteerde in het unieke boek ‘Baanbrekers en Boekhouders’ en in samenwerking met Levineke van der Meer in 2017 de uitgave van een compleet herziene versie (de 4-de!) van Basisontwikkeling.

Wij zullen Frea nooit vergeten. Zij is en blijft een voorbeeld en we zullen er alles aan doen om haar gedachtengoed te bewaren, te gebruiken en voor de toekomst hoog te houden.

Namens alle medewerkers van De Activiteit, Bea Pompert

Terug naar overzicht
Blijf op de hoogte van nieuws