Tweede collegeavond verzorgd door Lorien de Koning

Nieuws

De OGO-Academie verzorgt op 15 mei i.s.m. K.P. Zwolle de tweede collegeavond van dit jaar.

Het college wordt verzorgd door Lorien de Koning. Zij gaat in op het belang van betrokkenheid en nieuwsgierigheid bij het leesonderwijs in de bovenbouw.
Na het college volgt een praktijkpresentatie door leerkrachten die hun leesonderwijs verbinden aan de thema’s in de klas.
Deze avond is voor iedereen vrij toegankelijk. Mis het niet!

Start van de avond: 18.00 uur. Opening door KPZ
18.10 – 19.00 uur: college door Lorien de Koning
19.00 – 19.20 uur: koffie, thee pauze
19.20 – 20.00 uur: praktijkpresentatie door Marije Heijkoop en Wiebe Steenstra
20.00 – 20.15 uur: afsluiting door Lorien de Koning

 

‘Thema’s en taal: lezen vanuit nieuwsgierigheid’

Veel kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs haken af als het om lezen gaat. Het is niet interessant genoeg, gewoon weg saai of kinderen lopen tegen belemmeringen aan, ze komen bijvoorbeeld niet vlot genoeg door een tekst heen om langere teksten aan te kunnen.

In OGO-klassen gaat het anders, er wordt gewerkt vanuit actuele kwesties zoals op dit moment: de dieren in de Oostvaardersplassen. Moeten die nu wel of niet worden bijgevoerd? Uitgangspunt hierbij is dat leerlingen actief en intensief meebepalen wat zij lezen en schrijven en hoe precies. Wat is er voor nodig om deze kwestie te begrijpen en een eerlijk standpunt in te nemen. De thema’s en onderwerpen worden van de leerlingen, waardoor de betrokkenheid toeneemt. Door goed aan te sluiten bij de verhalen van leerlingen en daar een ‘schepje bovenop te doen’ vanuit relevante taaldoelen, brengt de leerkracht, plezier, motivatie en resultaat bij elkaar.

Marije Heijkoop (gr 8) en Wiebe Steenstra (gr 5) zijn twee van deze ervaren leerkrachten in Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Werkzaam op de Regenboog in Ridderkerk waar altijd vanuit interessante thema’s wordt gewerkt. Zij zetten veel in op lezen bij je onderzoeksvraag, bronnenonderzoek doen en dus gaan lezen omdat je iets wilt weten. Hoe zij dat opzetten en om welke lees- en schrijfactiviteiten het gaat? Dat presenteren zij op deze avond.

Graag vooraf opgeven via secretariaat@ogo-academie.nl

Terug naar overzicht
Blijf op de hoogte van nieuws