Laatste nieuws

Op woensdag 23 januari en zaterdag 25 januari 2019 verzorgd Bea Pompert een korte lezing op de NOT over werken aan actuele thema’s en deze in spel en onderzoek, verkennen, ervaren en verdiepen. Tijdens deze lezing laat Bea zien hoe thematiseren in onder- en bovenbouw van de basisschool eruit kan zien. Thematiseren is een mogelijkheid om de verhalen en vragen van kinderen een serieuze en betekenisvolle plaats in onderwijs van vandaag en morgen te geven. Er wordt samen gekeken naar rijke leeromgevingen voor goede thema’s en je krijgt een beeld van de organisatie en begeleiding van betekenisvolle spel- en onderzoeksactiviteiten.

Na het grote succes van het eerste deel van de documentaire is hier nu deel 2: ‘De volgende bladzijde’. In de volgende bladzijde zien we de kinderen van juf Marie-Louise aan de slag in het laatste thema van het schooljaar. Het thema gaat over ‘Heksen’ en ‘Muziek maken’. Door samen in een verhaal te duiken over allerlei heksen met verschillende hobby’s kan Marie-Louise verbindingen maken met haar groep. Verbindingen tussen muzikale vorming en lezen en schrijven, verhalen over heksen en hun geschiedenis en het lezen van complexe informatieve teksten. De spelverhalen blijven bij dit alles voorop staan. In hun spel krijgen de leerprocessen de kwaliteit die nodig is om de leerlingen stappen voorwaarts te laten zetten en goede lezers en schrijver te worden.

Heb jij passie voor schrijven, affiniteit en ideeën over de ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar en ben je bekend met Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Dan is dit misschien iets voor jou

Deze toolkit is de start van een online databank, waarin De Activiteit mooie praktijken van de invoering én uitvoering van Startblokken en Basisontwikkeling gaat onderbrengen. De databank zal gaan fungeren als een rijke bron voor met name trainers en nascholers Startblokken en Basisontwikkeling. Voor goede nascholing is het van belang om kennis te hebben van de ideeën en achtergronden van de ontwikkelingsgerichte benadering van jonge kinderen en professionals, die ten grondslag liggen aan Startblokken en Basisontwikkeling. Daar begint deze toolkit mee. Vervolgens wordt ingegaan op de bijbehorende aanpak van professionalisering, die natuurlijk ook ontwikkelingsgericht is. Wat dat inhoudt beschrijven we in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt een beeld geschetst van enkele invoeringsvarianten op hoofdlijnen.

In de NRC van 16 juli 2018 werd mijn ingezonden brief over het belang van spel in de basisschool.

‘Hebben we al samen gelezen’ is een prachtige documentaire die ons een inkijkje geeft in de eerste maanden in groep 3 van Marie-Louise, Gelderlandschool – Den Haag. Marie-Louise laat ons zien hoe zij, met 80% niet Nederlandssprekende kinderen, haar leesonderwijs vormgeeft op een ontwikkelingsgerichte manier. Vanaf dag 1 brengt Marie-Louise in kaart wat kinderen al kunnen en gaat vanuit hier verder met de mogelijkheden van haar kinderen. Uitgaan vanverschillen tussen kinderen en starten vanuit hun spel, hun vragen en verhalen staat hierbij centraal.
Bekijk de trailer en/of kom naar een van de filmavonden die worden georganiseerd.

“Hoe kom ik vlot aan teksten voor mijn expertleeslessen bij het thema in de klas?”
“Tips over boeken en filmpjes bij mijn thema’s zijn zeer welkom.”

Deze hernieuwde belangstelling vraagt ook om een opvolger van de OGO-brochure ‘Mijn Portfolio’. Deze brochure is in 2002 verschenen in samenwerking met verschillende scholen.

Blijf op de hoogte van nieuws