Laatste nieuws

“Hoe kom ik vlot aan teksten voor mijn expertleeslessen bij het thema in de klas?”
“Tips over boeken en filmpjes bij mijn thema’s zijn zeer welkom.”

Voor alle leerkrachten die hun taalonderwijs willen verbinden aan thema's in de klas is dit boek een aanrader. Het boek bevat hiervoor een theoretische onderbouwing, maar vooral concrete handvatten. Het thematiseren en onderzoekend leren zorgt voor betekenisvolle gespreks- en lees/schrijfactiviteiten. Interessante vragen van kinderen en actuele gebeurtenissen leveren stof tot nadenken, verhalen en een eigen geluid van iedereen in de groep.

Met 'Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw' komt de wereld de klas binnen. Een aanbod van betekenisvolle activiteiten en actuele thema’s, daar begint het allemaal mee. Wat daar aan te leren valt en hoe daarin steeds wordt gezocht naar het spel als context voor leren en ontwikkelen wordt in inspirerende praktijkverhalen en vanuit de nieuwste ideeën over spel uitgewerkt.

Op 25 augustus zijn de basiscertificaten Basisontwikkeling 'Met jou kan ik lezen en schrijven' en 'OGO in de bovenbouw' uitgereikt op Basisschool De Boemerang in Huissen.

Deze hernieuwde belangstelling vraagt ook om een opvolger van de OGO-brochure ‘Mijn Portfolio’. Deze brochure is in 2002 verschenen in samenwerking met verschillende scholen.

Blijf op de hoogte van nieuws