Coach-tweedaagse

Inhoud van deze cursus

Kinderen presteren beter als de leerkracht/pedagogisch medewerker/leidster aandacht besteedt aan betekenisvolle activiteiten én aan de relatie volwassene - kind en de relatie kind-kind. Dit vraagt van de leerkrachten en begeleid(st)ers creativiteit, inzicht, betrokkenheid en reflectie. Van de coach vraagt dit coachvaardigheden.

Onmisbare coachvaardigheden bouwen we op en verdiepen we met: werken met een leervraag, structuur van een gesprek, contact maken, vragen stellen, actief luisteren, leiding nemen, feedback geven, omgaan met weerstand, motiveren en reflecteren.

In deze tweedaagse besteden we aandacht aan de theorie (binnen welk kader werken we?) en aan de vaardigheden (welke interventies zijn doeltreffend?).


Zo gaan we te werk

Dagdeel 1: Basiscommunicatie. We gaan aan de slag met de 9 bouwstenen.

Belangrijke elementen zijn: contact vóór contract, openstellen en begrenzen, non-verbale communicatie, LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen) en werken vanuit een ouder-, volwassen- en kindrol. Theorie en praktijk worden afgewisseld met oefeningen en we werken aan onze eigen rol in de communicatie. Achtergrondinformatie en werkactiviteiten uit “SAMEN: oudercontacten vanuit Ontwikkelingsgerichte scholen”.

Dagdeel 2: Intervisie en deskundigheidsbevordering.

De deelnemers zoeken in gesprek met elkaar samen naar oplossingen voor een probleem. In een intervisiegroep wordt meer aandacht gegeven aan persoonlijke valkuilen. Wij gebruiken de STARTT-methodiek en de incidentmethode met het ‘tien–stappen- plan’. Deze structuren en geven duidelijkheid en veiligheid. De inbrenger van het probleem kan ervan verzekerd zijn dat de andere deelnemers alleen maar actief luisteren (luisteren, samenvatten, doorvragen) d.m.v. open vragen. Zij geven geen goedbedoelde adviezen of commentaar. In plaats daarvan stellen ze verdiepingsvragen die een proces op gang brengen waardoor de betrokkene zelf grip krijgt en er een veranderingsproces op gang wordt gebracht.  De leervraag van de deelnemers staat centraal. Achtergrondinformatie en werkactiviteiten komen uit “Voorbereiden op Intervisie” van Liet de Vries-Geervliet.

Dagdeel 3: Kernreflectie.

Belangrijke aandachtspunten: de kracht van jouw kernkwaliteiten aanboren, de 3 informatiekanalen gebruiken: denken, voelen en willen, werken vanuit de huidige naar de gewenste situatie, gebruikmakend van de belemmeringen en de hulpbronnen en werken met flow. Korte stukjes theorie afgewisseld met werkactiviteiten in groepjes. Werken met de “Atlas van de Belevingswereld”. Achtergrondinformatie en werkactiviteiten uit ‘Werken vanuit je kern’ van Frits Evelein en Fred Korthagen.

Dagdeel 4: Video Interactie Begeleiding en didactisch coachen.

De ander in beweging brengen o.a. door hem/haar d.m.v. beelden te wijzen op zijn/haar kernkwaliteiten en zijn/haar pedagogische en didactische mogelijkheden en niet het goede voorbeeld geven en wijzen op wat er niet lukt. We werken met (voor)beelden uit de praktijk en leren deze te analyseren volgens de stappen van de SVIB. Achtergrondinformatie en werkactiviteiten uit: “School video interactiebegeleiding” van Carla van den Heijkant en een PowerPoint didactisch coachen o.l.v. Lia Voerman.

Literatuur

Bij de tweedaagse krijgen de deelnemers een map met werkmaterialen o.a. Reader over basiscommunicatie, Interventiegids, 10 stappenplan voor intervisie, werkmateriaal voor de Kernreflectie, Reader over Video Interactie Begeleiding en een literatuurlijst.


Tijdsinvestering

Tijdsinvestering: donderdag 25 en vrijdag 26 januari 2018 van 09.30 tot 16.30 uur, totaal 14 contacturen

Zelfstudie: 12 uren

Totaal: 26 uren


Locatie en tijden

Mogelijkheden: Amsterdam, Den Bosch of Alkmaar

Of daar waar de meeste deelnemers wonen en werken.

Onze locaties

Blijf op de hoogte van nieuws